E-shop Ochrana zdraví
Cena
Typ náplně
Pro počet lidí
Třída ochrany
Objem
Doporučené použití
Způsob použití
Detekované látky
Barva
Materiál
Životnost
Značka

Ochrana zdraví

Včasné ošetření zraněného člověka může zachránit nejen jeho život, ale může také zamezit možným zdravotním následkům. Ochranu zdraví na pracovišti není dobré podceňovat, a to z mnoha důvodů:

1. Bezpečnost

  • Bezpečnost je jednou ze základních podmínek na pracovišti.

  • Zodpovědný přístup v ochraně zdraví přispěje ke klidu nejen vedoucích, ale i samotných pracovníků.

2. Právní předpisy

  • Dle zákoníku práce platí povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci a vztahuje se na všechny osoby, které se s jeho vědomím na pracovišti zdržují. Více informací k související legislativě najdete zde.

3. Úspora peněz

  • Při časném a správném ošetření se předchází horším zraněním. Zaměstnanci tedy nejsou dlouhou dobu v pracovní neschopnosti a zaměstnavatel nepřichází zbytečně o peníze.

  • Pracoviště zařízené dle právních předpisů nemůže být u případného soudu z tohoto důvodu napadnutelné.

 

Jakými způsoby můžeme na pracovišti chránit zdraví?
Lékárničky Cederroth – prvotřídní lékárničky pro každý provoz
Lékárničky – zaměstnavatel má ze zákona povinnost umístit na pracovišti lékárničku. Neprodlená první pomoc poranění předchází zdravotním komplikacím nebo infekcím. Nabízíme lékárničky na zeď i lékárničky přenosné v podobě mobilního kufříku
Defibrilátory – jejich použití je velmi jednoduché, a tak i náhodně přítomný laik může zachránit život 
Výplachy očí a oční a tělní bezpečnostní sprchy – poskytnou včasné ošetření při zásahu těla a očí nebezpečnými látkami
Monitoring pracovního prostředí – prostředky monitorující emise hluku a plynů na pracovišti
Únikové prostředky – určené k rychlému a bezpečnému úniku z prostředí zamořeného toxickými plyny
Detektory návykových látek – na pracovišti je zakázáno být pod vlivem nebo požívat alkohol a jiné návykové látky. Detektory poskytují informace o tom, zda byl zákon dodržen.

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >|