E-shop Skladování nebezpečných látek Skladování tlakových láhví a příslušenství
Cena
Štítky
Počet tlakových láhví
Požární odolnost

Skladování tlakových láhví a příslušenství

Tlakové láhve patří k takovým výrobkům ve skladu, které podléhají přísným předpisům vzhledem k vysoké pravděpodobnosti vzniku nebezpečí. Nejdůležitějšími předpisy v ČR pro tuto problematiku jsou:

Zákon č. 22/1997 – Zákon o technických požadavcích na výrobky (ČSN, ČSN EN – závazné dokumenty)

Nařízení vlády č. 26/2003 (Technické požadavky na tlaková zařízení)

Nařízení vlády č. 406/2004 (Zajištění bezpečnosti při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu)

Nařízení vlády č. 20/2003 – jednoduché tlakové nádoby  (technické požadavky na tlakové nádoby, stanovený výrobek, posuzování shody, značka CE)

Přesné podmínky skladování tlakových nádob jsou stanoveny v normě ČSN 07 8304 (Provozní pravidla -  kap. 10 - skladování).

Značení tlakových lahví upravuje ČSN EN ISO 7225 (Láhve na přepravu plynů – bezpečnostní nálepky).

Skladování tlakových láhví je ovlivněno tím, zda jsou TL skladovány venku nebo uvnitř budov s podmínkou, že každý sklad musí tvořit samostatný požární úsek.  Každý požární úsek musí mít samostatný východ do volného prostoru. Prázdné nádoby se skladují stejným způsobem jako plné.

Tlakové láhve nesmí být skladovány:

- v podzemních skladech (s výjimkou projektem řádně zdůvodněných případech, např. při stavbě metra a jiných podzemních staveb, v takových případech musí být sklad vybaven zařízením pro detekci plynů).Tlakové láhve se stlačeným vzduchem a kyslíkem mohou být skladovány ve skladech umístěných pod úrovní země.

- ve schodišťových šachtách a odpočívadlech, na chodbách, ve vstupních halách, v úzkých dvorech, v průjezdech, pasážích a jejich bezprostředním nejbližším okolí.

- na venkovních schodištích

- na speciálně značených únikových cestách

- v garážích

- v dílnách a pracovnách

- společně s radioaktivními látkami, žíravinami a jinými nebezpečnými látkami.

- v horizontální poloze

- bez zajištění proti pádu

- bez označení skladovaného plynu

Sklady tlakových láhví uvnitř i vně budov

V této nabídce najdete velmi kvalitní skříně s dvojnásobnou povrchovou úpravou pro skladování tlakových láhví a skříně pro skladování propan-butanových láhví.

Venkovní sklady tlakových láhví

V této nabídce najdete klece pro venkovní skladování tlakových láhví do průměru 22 cm.

Příslušenství pro bezpečnou manipulaci s tlakovými láhvemi

Speciální vozíky, rudly a stojany pro tlakové láhve.

Naši speciálně vyškolení produktoví specialisté Vám rádi pomohou vybrat to nejlepší řešení.

 

 

|< < 1 2 > >|