E-shop Skladování nebezpečných látek Pracovní nádoby na nebezpečné látky
Cena
Štítky

Pracovní nádoby na nebezpečné látky

Pořiďte si na své pracoviště nádoby, ve kterých můžete skladovat hořlavé kapaliny nebo bez rizika manipulovat s nebezpečným odpadem. Omezíte riziko vzniku požáru nebo výbuchu na minimum, ochráníte ovzduší na pracovišti a zvýšíte výkonnost a bezpečí svých zaměstnanců, kteří s nebezpečnými látkami pracují nebo jsou vystaveni jejich působení.

Z naší nabídky si můžete vybrat bezpečnostní nádoby podle použití:

  • na kapalné hořlaviny (standardní a ventilované nádoby)

  • úsporné navlhčovací nádoby (pro bezpečné použití čisticích a konzervačních kapalin a rozpouštědel společně s utěrkami)

  • na nebezpečný odpad (pro bezpečné skladování nebo ukládání nebezpečného pevného či kapalného odpadu)

 

V případě, že se na vašem pracovišti nacházejí například hadry, sorbenty, utěrky, oblečení nebo různé pevné odpady znečištěné od ředidel, olejů či hořlavých lepidel, případně odpadní hořlavé kapaliny či agresivní chemikálie, zvyšuje se nebezpečí vzniku požáru.

Pro bezpečné a ekologické skladování tohoto nebezpečného odpadu nebo pro odkládání znečištěných věcí si můžete vybrat:

  • koše na nebezpečný pevný odpad (řešení pro skladování odpadu znečištěného oleji nebo tuky)

  • nádoby na nebezpečný kapalný odpad (řešení pro skladování odpadních hořlavých kapalin nebo odpadních chemikálií)


Všechny bezpečnostní nádoby jsou vyrobeny buď z oceli a jsou opatřeny dvojitou povrchovou úpravou, nebo ze speciálních plastů. Jejich konstrukce pomáhá minimalizovat vznik nebezpečných situací a vyhovuje náročným podmínkám pro používání.

Jsou nezbytným vybavením pro čisté, bezpečné a ekologické pracoviště, jako jsou například laboratoře, dílny, sklady. Použití těchto nádob je pro vás výhodné i z ekonomického hlediska. Zamezíte totiž zbytečnému odpařování nebo rozlití těchto látek, a tím ušetříte své finanční prostředky.