Ekologie

Ekologie je široký pojem. V HAPPY ENDu se zaměřujeme na:

  • skladování nebezpečných látek,
  • řešení jejich úniků
  • nakládání s odpady.

V těchto oblastech máme letitou praxi a vysokou odbornost. Najdete u nás řešení na nejvyšší úrovni.

 

 

Co vám to přinese?

Předejdete možné ekologické havárii a zbytečným nákladům na odstranění jejích následků, případně ji zlikvidujete efektivně a správně. Také se vyhnete vysokým sankcím za nedodržení platné legislativy. A mít dobré jméno, pokud jde o péči o životní prostředí, je pro firmu stále větší a větší plus.

 

 

RIZIKO: ekologická havárie
ŘEŠENÍ: produkty pro správné skladování nebezpečných i jiných látek

Riziko ekologických havárií nepodceňujeme, a proto v našem portfoliu najdete celou řadu produktů pro správné skladování nebezpečných látek, ale i běžných kapalin a plynů. Vybírat můžete mezi různými záchytnými vanami, bezpečnostními skříněmi, úkapovými vaničkami apod. V této oblasti se prevence nepochybně vyplatí i vám. Ochráníte tak:

  • zdraví své i druhých,
  • životní prostředí
  • a v neposlední řadě vybavení svého provozu.

 

RIZIKO: neefektivní a neekologická likvidace úniků kapalin nebo havárie
ŘEŠENÍ: prostředky pro jejich rychlou a ekologickou likvidaci

Co když ale k nějaké havárii nebo úniku nebezpečné látky přece jenom dojde? Nebo co když ve svém provozu nemůžete zabránit všem úkapům kapalin? Dodáme vám prostředky, které jsou v souladu s platnou legislativou, abyste havárii, únik nebo jakýkoli úkap mohli zlikvidovat rychle a ekologicky. Co konkrétně to může být?

 

RIZIKO: nakládání s odpady v rozporu s platnou legislativou
ŘEŠENÍ: prostředky pro dočasné skladování odpadů

Další velkou oblastí v ekologii je nakládání s odpady. Jedná se o dlouhý proces. My se zaměřujeme na prostředky pro dočasné skladování odpadů, tzn. skladování před jejich svozem. Pomocí našich nádob odpady také snadno roztřídíte, a to uvnitřvenku. A nepochybně ve vašem provozu vedle komunálního odpadu vzniká i odpad při výrobě. Naše kontejnery využijete i tam.