Energetika

Spotřeba elektřiny od konce 60. let 20. století (nejen) v České republice dramaticky roste. A s tím i nároky na bezpečnost – v elektrárenských provozech, v rámci přenosové soustavy, ale i u spotřebičů. Zvýšit bezpečnost můžete třeba i správným bezpečnostním značením.

Nabízíme produkty určené pro oblast energetiky. Nabízíme:

  • Vše pro zvýšení bezpečnosti provozu a práce – požární, zákazové, bezpečnostní i výstražné značky.

  • Produkty pro skladování kapalin, tlakových lahví a dalších nebezpečných látek.

  • Havarijní soupravy a sorbenty, které pomohou například při úniku nebezpečných látek a kapalin.

Předcházejte aktivně riziku úrazů elektrickým proudem – správným značením, ale i proškolením svých zaměstnanců – a udělejte maximum pro bezproblémový provoz. Rádi vám pomůžeme.