E-shop Bezpečnostní značení Fotoluminiscenční značky
Cena
Štítky
Splňuje normu
Svítivost
Vhodné použití
Rozměry výrobku

Fotoluminiscenční značky

Fotoluminiscenční značky jsou určené pro snadné rozpoznání únikových cest a umístění prostředků protipožární ochrany.  Od 28.11.2017 je účinné nové Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., které stanovuje, že informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávek elektrické energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu. Fotoluminiscenční bezpečnostní značení EverGlow splňuje požadavky ČSN ISO 17398. V naší nabídce najdete fotoluminiscenční značky s různou svítivostí a s různou délkou dosvitu ve dvojím provedení: jako samolepicí folii a jako hliníkovou tabulku se samolepicím podkladem. Pro Vaši  jednoduchou orientaci slouží toto vodítko:

Alu HI 150 - hliníkové tabulky o tloušťce 0,2 mm, 0,56 mm, a 1,5 mm, se svítivostí po 10 minutách 150 mcd/m2.  Jsou vhodné pro oblasti a prostory s hodnotou osvětlení vyšším než 25 Lux. Doba dosvitu je 2100 minut. Najdete pod katalogovým číslem 15.xxxx

Alu HI 300 - hliníkové tabulky o tloušťce 0,2 mm, 0,56 mm a 1,5 mm, se svítivostí po 10 minutách 300 mcd/m2. Jsou vhodné pro oblasti a prostory s hodnotou osvětlení vyšším než 15 Lux. Doba dosvitu je 4100 minut. Najdete je pod katalogovým číslem 17.xxxx

Fólie HI 150 - značky na samolepicí fólii o tloušťce 0,1 mm se svítivostí po 10 minutách 150 mcd/m2. Jsou vhodné pro umístění na hladkých plochách v prostorech s hodnotou osvícení vyšším než 25 Lux. Doba dosvitu je 2100 minut. Najdete je pod katalogovým číslem 38.xxxx

Triple Loading - značení, které potřebuje k světelnému nabití 3x méně času než běžné značky. Jsou vhodné pro prostory, kde se svítí pouze občas - například kotelny, kabelové kanály, sklepy, společné prostory obytných budov ... Najdete je pod katalogovým označením TLxx

|< < 1 2 3 4 > >|