Dosavadní účet inspekce práce: Pokuty za 136 milionů korun

Bezpečnost
Dosavadní účet inspekce práce: Pokuty za 136 milionů korun

Státní úřad inspekce práce letos stačil uložit zaměstnavatelům téměř 2 000 pokut v souhrnné výši 136 519 000 korun. Oproti prvnímu pololetí roku 2017 jde o nárůst o více než čtvrtinu.

Celkově Státní úřad inspekce práce provedl 11 722 kontrol, z nichž se velká část zaměřila na dodržování bezpečnosti práce a provozu vyhrazených technických zařízení.

Pokud zároveň přihlédneme k téměř 45 000 pracovních úrazů, ke kterým došlo v minulém roce, je zřejmé, že zanedbávání bezpečnosti práce a ochrany zdraví přináší značné formální i praktické obtíže a stojí zaměstnavatele nemalé finanční prostředky.

Rádi vám pomůžeme, abyste se těmto obtížím vyhnuli. Využijte našich služeb a zvyšte bezpečnost a efektivitu svého pracoviště.