První pomoc

RIZIKO: první pomoc není po ruce
ŘEŠENÍ: rychlý přístup k první pomoci

Realita je taková, že k úrazům dochází, včetně těch vážných. Zachránce se pak dostává do boje s časem. Proto neúnavně pracujeme na tom, aby ve všech provozech měli zaměstnanci co nejrychlejší přístup k první pomoci. Díky našim lékárničkám a dalším prostředkům první pomoci může zdraví a život poškozenému zachránit opravdu každý.