E-shop Havarijní prostředky
Cena

Havarijní prostředky

Havarijní prostředky minimalizují ekologické škody, chrání zdraví zaměstnanců a šetří čas a peníze potřebné na odstranění škod způsobených haváriemi. Patří mezi ně havarijní soupravy, těsnicí prostředky a ADR výbava.

Havarijní soupravy
S našimi havarijními soupravami budete připravení na jakoukoli nehodu spojenou s únikem kapalin. Přispívají k čistotě na pracovišti a bezpečnosti práce a také k plnění požadavků legislativy o ochraně životního prostředí.

Základní výbava soupravy obsahuje: 

  • ochranné pomůcky pro pracovníky,
  • havarijní tmely,
  • sorpční prostředky,
  • výstražné značení,
  • úklidové prostředky a
  • obal havarijní soupravy.
Podle toho, co potřebujete uklidit, sáhněte po havarijní soupravě:
  • úklidové,
  • olejové,
  • chemické nebo
  • se sypkými sorbenty.
S výběrem havarijní soupravy přesně pro váš provoz vám rádi pomůžeme.

Těsnicí prostředky
Díky těsnicím prostředkům zachráníte např. proraženou nádrž plnou paliva nebo kanál před vnikem agresivních kyselin, zásad nebo ropných látek. Z účinných těsnicích prostředků si uveďme tmely, tlakové bandáže pro utěsnění prasklého potrubí nebo kanalizační těsnicí desky.

ADR výbava
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dohoda ADR) stanovuje podmínky pro přepravu nebezpečného nákladu a mj. ukládá povinnost mít ADR výbavu a soupravu a označit každé vozidlo, které nebezpečný náklad přepravuje. Nabízíme kompletní ADR vybavení, takže si můžete koupit všechny povinné části ADR výbavy nebo doplnit ty, které vám chybí.
|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >|