Cena
Štítky

Sklady, kontejnery a regály

Bezpečné skladování chemických látek vám pomůže ochránit zdraví vašich zaměstnanců a také udržet pracoviště čisté, přehledné a ekologické. K tomu vám velmi dobře poslouží regály na skladování nebezpečných kapalin, protipožární kontejnery nebo venkovní sklady a ekosklady.

Při plánování a vybavení skladovacích prostor je dobré vzít v úvahu:

 • zda bude sklad ve venkovním, nebo vnitřním prostředí

 • množství a velikost skladovaných nádob

 • úroveň nebezpečnosti skladovaných látek

 
Z naší nabídky si můžete vybrat:

Regály vybavené policemi nebo záchytnými vanami pro skladování kapalin:

 • v malých nádobách

 • v sudech

 • v IBC kontejnerech


Venkovní sklady a ekosklady pro skladování těkavých a nebezpečných látek:

 • v sudech (pro bezpečné pasivní skladování chemických látek)

 • v IBC kontejnerech (pro bezpečné pasivní skladování chemických látek)

 • v jiných typech nádob

 

Protipožární kontejnery s odolností 90 minut pro skladování nebezpečných látek, především hořlavin. Jsou opatřeny izolací z nehořlavé minerální vaty. Jsou vhodné pro:

 • skladování nebezpečných látek v sudech a IBC kontejnerech

 • nebezpečné kapaliny kategorie GHS 1-3

 • hořlavé kapaliny kategorie GHS 1-4

V případě potřeby aktivního skladování nebezpečných kapalin je nutné kontejnery dovybavit vhodným příslušenstvím. U těchto položek je nutné předem ověřit jejich dostupnost.

Pasivní skladování nebezpečných látek – skladování nebezpečných kapalin ve schválených přepravních nádobách, které jsou těsně uzavřené a které během skladování nebude nikdo plnit, vyprazdňovat ani otevírat.

Aktivní skladování nebezpečných látek – skladování nebezpečných kapalin ve schválených přepravních nádobách, které se v průběhu skladování přemisťují, plní nebo vyprazdňují.