SALVO – BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM PRO NAKLÁDACÍ DOKY


V každém logistickém provozu jsou jedním z nejnebezpečnějších míst doky. Protéká jimi veškerý materiál, ať už do skladu, nebo z něj. V jejich prostorech se pohybuje těžká technika. Co nejvyšší zabezpečení doků proti nežádoucímu pohybu návěsu je proto pro bezpečný provoz zcela klíčové.


Jak systém Salvo funguje?

 1. Řidič s vozidlem nacouvá k doku (nakládací rampě).
 2. U správce skladu si řidič vyzvedne rukojeť Salvo. V rukojeti je klíč, který zatím není možné vyjmout.
 3. Řidič se vrátí k návěsu a odpojí přívod vzduchu do brzd. Tím brzdy návěsu vyřadí z provozu a s návěsem není možné pohybovat.
 4. Rukojeť Salvo řidič umístí na konektor přívodu vzduchu jako pojistku proti opětovnému připojení. Jakmile rukojeť zapadne, je možné otočit klíčem a vyjmout ho ze zámku.
 5. Řidič vloží klíč do ovládacího boxu u vrat doku a tím je uvolní – bez klíče v zámku boxu není možné vrata otevřít.
 6. V tuto chvíli může proběhnout nakládka nebo vykládka. Dokud jsou vrata otevřená, je klíč v ovládacím boxu zajištěn a nejde vyjmout.
 7. Po ukončení nakládky/vykládky a uzavření vrat doku dojde k uvolnění klíče v boxu a je možné znova připojit vzduchový přívod.

Ve zkratce: Po odpojení přívodu vzduchu k brzdám návěsu je znemožněn jeho pohyb v místě nakládky/vykládky. Klíč je po dobu nakládky/vykládky uložen tak, aby s ním nešlo zámek brzd odemknout. Konektor přívodu vzduchu se znova uvolní až po ukončení nakládky/vykládky.

Produkty Salvo


Před jakými riziky vás Salvo ochrání?

Díky systému Salvo předejdete rizikům, která vznikají v souvislosti s nechtěným pohybem návěsu při vykládce a nakládce. Nejčastěji to je:

 • pád osoby do prostoru mezi návěsem a dokem,
 • pád materiálu do prostoru mezi návěsem a dokem,
 • pád manipulační techniky nebo
 • přimáčknutí pracovníka v prostoru mezi návěsem a dokem.

Systém Salvo tedy chrání jak majetek, tak personál.


Kde by Salvo nemělo chybět

Systém Salvo bezpochyby využijí:

 • provozovatelé skladů a logistických center,
 • provozovatelé prodejen vybavených nakládacími rampami nebo
 • dopravci a provozovatelé flotil.


Hlavní výhody systému Salvo

 1. Usnadňuje výměnu informací týkajících se bezpečnosti.
 2. Instalace nevyžaduje dodatečné stavební práce.
 3. Údržba je velmi snadná.
 4. Snižuje riziko lidské chyby.
 5. Zpřehledňuje postupy při nakládání/vykládání zboží.
 6. Zvyšuje efektivitu celého procesu nakládky a vykládky.

Rukojeť Salvo s klíčem uvnitř


Výhody oproti jiným řešením – klíny

Klíny v docích často chybí, přestože by jimi měly být doky standardně vybavené. A když už řidiči mají klíny k dispozici, často je špatně používají. Chybná nebo nepozorná instalace klínu nezajistí návěs plnohodnotně, a k nehodě tak může i přes použití klínu dojít.


Výhody oproti jiným řešením – fixní zábrany

Oproti zábranám instalovaným fixně v podlaze systém Salvo:

 • nevyžaduje betonový podklad komunikace v příjezdu k doku,
 • má výrazně nižší pořizovací náklady,
 • má o 70 % nižší uhlíkovou stopu,
 • umožňuje si při změně skladovacích prostor jednotlivé komponenty nebo celý systém snadno přestěhovat.


Se systémem Salvo splníte zákonné povinnosti

Které to jsou?

 • „povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům“ (§ 102 ods. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce)
 • povinnost učinit opatření, která zajistí vozidlo proti pohybu a zabrání jeho neoprávněnému použití jinými osobami (§ 26 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích)
 • povinnost stanovit způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování činností, při nichž se používají dopravní prostředky (Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky)
 • povinnost vydat organizační pokyny pro vykládku a nakládku zvláště těžkých nebo rozměrných nákladů a pro připojování a odpojování dopravních prostředků a zajistit dostatečný počet zaměstnanců pro tyto činnosti a před zahájením prací určit způsob jejich dorozumívání (odst. 1b přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky)
 • požadavky bodu č. 6 Nakládací a vykládací rampy v nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí


Zajímá vás víc?

Neváhejte a kontaktujte svého odborného poradce, volejte zelenou linku 800 156 944 nebo vyplňte formulář níže. Můžeme vám také osobně předvést, jak systém Salvo funguje nebo vám zapůjčit testovací set.

Mám zájem o Salvo

Logo
Videa