E-shop Bezpečnostní značení
Cena
Štítky

Bezpečnostní značení

S našimi produkty splníte všechny povinnosti týkající se bezpečnostního značení, které pracovištím a průmyslovým provozům ukládají ať už naše, nebo evropské zákony, nařízení a normy.

Fotoluminiscenční značky
Základem bezpečného provozu je jasné označení úniková cesty a prostředků protipožární ochrany. Podle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. (o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů) musí být značky pro evakuaci osob a značky překážek na únikové cestě viditelné i při přerušení dodávky elektrické energie a musí být z odolného materiálu. Tyto požadavky splňuje fotoluminiscenční bezpečnostní značení EverGlow vyrobené z hliníku.

Bezpečnostní tabulky a výstražné a orientační značení
Zákon č. 309/2006 Sb.
(o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ukládá každému pracovišti, kde se někdo může zranit nebo si poškodit zdraví, povinnost používat bezpečnostní značky a značení. Vyberte si z naší široké nabídky ty bezpečnostní značky, které patří na vaše pracoviště. Rozlišujeme:

  • červené zákazové značky,
  • modré příkazové značky a
  • žluté výstražné značky.

Nezapomeňte ani na zelené informační značky a červené požární značky.

Vaše pracoviště jsme schopní dovybavit také různými tabulkami s texty (soukromý pozemek, objekt střežen kamerovým systémem, mimo provoz aj.), značením místností (dílna, vedoucí, šatna aj.), značením pro tříděný odpad nebo značením prosklených ploch (siluety ptáků nebo pás čtvercových značek). A v žádném provozu by určitě neměly chybět pokyny první pomoci a pravidla bezpečné práce.

Značení potrubí
Podle směrnice EU č. 92/58 mj. musí být každé potrubí, které obsahuje nebo přepravuje nebezpečné látky (tzn. látky výbušné, oxidující, velmi hořlavé, toxické, zdraví škodlivé, žíravé nebo dráždivé), označeno štítkem (piktogramem nebo symbolem na barevném pozadí). Postup pro označení potrubí je v ČR stanoven normou ČSN 13 0072. Díky našemu značení potrubí tyto povinnosti snadno splníte.

Tiskárny bezpečnostního značení
Chcete si srozumitelný systém značení vytvořit sami? Pak si vyberte jednu z tiskáren bezpečnostního značení a na tisk speciální vinylové pásky nebo etikety. Za vysokou odolnost tiskařských barev se můžeme zaručit.

Dopravní značky


Do svého průmyslového provozu u nás koupíte i některé dopravní značky schválené Ministerstvem dopravy ČR a potřebné příslušenství – sloupky, objímky, podstavce apod.
|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... > >|