Cena
Mechanická odolnost
Barva
Třída protiskluznosti
Svítivost
Vhodné použití

Podlahové značky

Podlahové značky jsou vyrobeny z odolného  materiálu se zdrsněným povrchem s třídou protiskluznosti R10. Mají výbornou přilnavost k čistému a hladkému povrchu. Tyto značky mohou výrazně napomoci ke snížení výskytu pracovních úrazů. V této nabídce najdete svíticí fotoluminiscenční podlahové značky k označení únikových cest pro případ výpadku elektrické energie pro osvětlení. A dále zde najdete také podlahové nesviticí značky, které pomáhají k lepší informovanosti pracovníků

  • o tom, jaké ochranné pomůcky je nutné použít pro ochranu svého vlastního zdraví - Příkazové značky v modrobílém provedení
  • o tom,  jaká nebezpečí se mohou v daném prostoru vyskytovat - Výstražné značky v černožlutém provedení
  • o tom, co je v daném prostoru zakázáno - Zákazové značky v červenočernobilém provedení
  • o tom, kde se nachází důležité zařízení - Informační značky v červenobílém provedení
|< < 1 2 > >|