Ekologie Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Přistupujte ke skladování, třídění a recyklaci odpadů ekologicky i ekonomicky. Pomohou vám produkty a poradenství od HAPPY ENDU. Jsme tu, aby měl každý pracovní den šťastný konec.

V roce 2017 jsme jen v České republice vyprodukovali zhruba 34,5 miliónů tun odpadu. Z toho zhruba 1,5 milión tun představoval nebezpečný odpad. I přesto, že je možné velkou část odpadu zrecyklovat, končí ho na skládkách zbytečně mnoho.


Snižte ve vaší firmě dopady na životní prostředí na minimum. Ekologický přístup se vyplácí! Správným tříděním a recyklací:

  • Ušetříte za primární surovinové zdroje.

  • Můžete odpad energeticky využít.

  • Zbavíte látky jejich nebezpečnosti a neriskujete, že dojde k poškození zdraví nebo životního prostředí.