E-shop Podlahové značení a protiskluzové prostředky Nízkoúrovňové fotoluminiscenční značení dle ČSN ISO 16069
Cena
Štítky
Svítivost
Vhodné použití
Barva

Nízkoúrovňové fotoluminiscenční značení dle ČSN ISO 16069

V této nabídce najdete nízkoúrovňové fotoluminiscenční systémy dle ČSN ISO 16069, které v případě havárií a rizikových situací, mohou eliminovat paniku lidí při použití únikových cest. Podrobná studie Technické univerzity v Ilmenau porovnávala pocit bezpečí u osob v ohrožení při použití elektricky napájených a fotoluminiscenčních únikových systémů a došla k jednoznačnému výsledku. V nebezpečné situaci, jako je např. požár, je zřetelnou výhodou použití fotoluminiscenčních a nízkoúrovňových orientačních únikových systémů. Lidé se cítí bezpečněji, orientace je snazší a nebezpečí vzniku paniky je tak výrazně nižší. V neposlední řadě umožňují fotoluminiscenční únikové systémy kratší dobu úniku a snižují riziko zranění na únikové cestě.

Součástí tohoto systému jsou hliníkové profily různých tvarů a velikostí s vloženými fotoluminiscenčními plochami. Výhodou tohoto systému je jednoduchá montáž a demontáž a dlouhodobá životnost. 

Dále v této nabídce najdete profily pro umístění na schodnice a na stěny a ostění únikových otvorů. Pro zvýšení orientace je možné použít další prvky - orientační značení - šipky a piktogramy.