Cena
Štítky
Druh sorpce
Sorpční kapacita
l
Značka

Sorbenty

PRODUKTOVÝ RÁDCE

SORBENTY

Sorbenty jsou speciální prostředky k zachycení a odstranění kapalin. Jsou vyrobené z kvalitních materiálů s vysokou schopností absorbovat téměř všechny druhy tekutin včetně těch nejagresivnějších, jako jsou kyseliny a louhy.

Vysoká sorpční kapacita

  • Sorbenty EUSORB se vyznačují vysokou sorpční kapacitou, textilní sorbenty absorbují až 18násobek své vlastní hmotnosti.

Rychlé a snadné použití

  • Oproti běžným úklidovým prostředkům sorbenty EuSORB sají i těžko odstranitelné kapaliny. Díky tomu je úklid snadnější a rychlejší.

Zvýšení bezpečnosti

  • Správné použití sorbentů výrazně zvyšuje bezpečnost a čistotu provozu, protože se snižuje riziko uklouznutí a riziko vzniku a šíření požáru.

Snížení nákladů na odpad

  • Díky vysoké sorpční kapacitě ušetříte náklady při spotřebě sorpčních prostředků, takže snížíte i náklady na likvidaci odpadu.

Sorbenty dělíme na:

  • Textilní sorbenty – jsou vyrobené z netkané mikrovlákenné polypropylenové textilie. Vyznačují se vysokou sorpční kapacitou a rychlou a účinnou sorpcí.

  • Sypké sorbenty – jsou efektivní, snadnou a rychlou pomocí při odstraňování menšího množství rozlitých kapalin na větší ploše.

Podle typu kapalin, které potřebujeme odstranit, se sorbenty dělí na:

  • Úklidové sorbenty – odstraní emulze, oleje, tuky, ropné látky, vodu a vodné roztoky.
  • Olejové sorbenty – odpuzují vodu a sají oleje, rozpouštědla a kapaliny na bázi ropy.

  • Chemické sorbenty – zachytí i nejagresivnější kapaliny včetně kyselin a louhů.

Používání sorbentů úzce souvisí s platnou legislativou, která upravuje oblast bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

|< < 1 2 3 4 > >|