Když LEAN nástroje nepřinášejí očekávané výsledky

BezpečnostPoradna
Když LEAN nástroje nepřinášejí očekávané výsledky

Jakub Myška z LEAN Industry vysvětluje, proč pouhé nasazení LEAN nástrojů nestačí a proč je potřeba zasadit se o přijetí LEAN kultury napříč firmou.

Obsah článku:

 1. JAKÉ JSOU MOŽNÉ DŮVODY?
 2. VÝZNAM PŘIJETÍ LEANu NA ÚROVNI KULTURY
 3. KDYŽ KULTURA CHYBÍ
 4. ZÁVĚREM: LIDÉ VS. NÁSTROJE


Jaké jsou možné důvody?

„Možná vám chybí to nejdůležitější," říká Jakub Myška z LEAN Industry. A pokračuje: „Setkávám se s tím, že i když firmy chápou důležitost LEAN nástrojů a snaží se zavést štíhlou výrobu, nedosahují takového efektu, jaký očekávaly.“

Podle Jakuba Myšky tato situace zákonitě nastává, když zavedené nástroje netvoří funkční integrovaný systém. Pak totiž ani zaměstnanci LEANu nevěří – nespatřují v něm pomocníka, ale něco, co jim bude jenom přidělávat práci. Náročně implementované nástroje se tak ve firmě dlouhodobě neudrží a firma se od LEANu odvrátí.

Pan Myška je přesvědčený, že se nástroje štíhlé výroby přeceňují. Podle něj by měly tvořit jen menší díl celé skládačky LEAN. Má jim patřit nanejvýš 20 %. Dalších 20 % náleží jasně definovaným procesům. Zbývajících 60 % pak představuje chování lidí v duchu filozofie LEAN neboli celkové štíhlé firemní kultury. A právě ta hraje tu úplně nejklíčovější roli.

Druhý ročník konference LEANAŘI

Pokud vás téma budování nebo změny firemní kultury zajímá víc, zveme vás na konferenci LEANAŘI 2024, která proběhne 6. 3. 2024 v Brně. Firemní kultura i další leanařská témata tam budou probrána s důrazem na praxi. Další informace najdete na LEANAŘI.cz, kde se můžete i zaregistrovat.

 


Význam přijetí LEANu na úrovni kultury

Když firma filozofií LEAN nežije, bude mít se zaváděním a udržováním LEANu pořád nějaké problémy a její cesta ke štíhlému podniku a dokonalosti bude dost obtížná.

Schéma 20-20-60 vychází z Myškovy dlouholeté zkušenosti. I když toto pravidlo není nikde formulované, v praxi se přesvědčil, že sedí. Nástroje a procesy jsou sice důležité, ale samy o sobě rozhodně nestačí. Potřebují solidní základ. A ten spočívá v tom, jak se každý jednotlivý člověk ve firmě chová na denní bázi. Výsledkem tohoto chování je právě firemní kultura.


Když kultura chybí

Podnik, kde štíhlá firemní kultura chybí, poznáte celkem snadno:

 • zaměstnanci jsou frustrovaní,
 • je tam zmatek,
 • práce nemá řád, nejsou dané jasné cíle,
 • panuje neustálý tlak na vyšší výkon,
 • konkurence se rychle vzdaluje,
 • řeší se pořád dokola stejné problémy,
 • krize a přesčasy jsou na denním pořádku.

Pozorujete některé z těchto jevů i u sebe a usilujete o LEAN? Pak byste si měli osvojit následující čtyři principy, na kterých fungující firemní kulturu postavíte. Stojí za zmínku, že nám nápadně připomínají také principy budování kultury bezpečnosti.

1. Příklady táhnou

Ve štíhlé firmě hrají obrovskou roli manažeři. Jejich chování by mělo odpovídat tomu, co sami hlásají a co chtějí po svých zaměstnancích. Pokud management řekne „dělejte LEAN“, ale svým chováním to popře, štíhlá firemní kultura ve firmě fungovat nebude. Určitě to znáte i ze života – rozpor v tom, co lidé říkají a jak se chovají, k úspěchu nikdy nevede.

2. Odpovědnost na všech úrovních

Naučte všechny lidi na všech úrovních odpovědnosti, a to tím, že jim odpovědnost svěříte. Je k tomu potřeba lidem ukazovat, proč mají určité věci dělat, dát jim know-how a autonomii reagovat na různé situace. Když bude management striktně trvat na autoritativní vládě, daleko se v rámci LEANu nedostane. Skončí to mikromanagementem a celá firma se přestane rozvíjet.

3. Přijmout věci za své

Součástí většiny nástrojů štíhlé výroby (od kanbanu, přes 5S až po SMED) je vizuální management. Naučte svoje lidi, jak na něj reagovat, aby ho přijali za svůj. Jestli na to budou jenom koukat, zase vám to nebude fungovat.

4. Orientace na zákazníka

Ví vaši lidé, kdo je jejich zákazník? Ten externí, který od vás nakupuje produkty, je jasný. Existují ale i interní zákazníci a jejich interní dodavatelé a právě ti jsou v  mnoha firmách kamenem úrazu. Svým chováním by se měli podporovat, v reálu spolu ale často spíš bojují. Typickým příkladem jsou spory mezi výrobou a údržbou. Proto budujte ve firmě povědomí o tom, kdo je interní zákazník a kdo dodavatel.


ZÁVĚREM: LIDÉ VS. NÁSTROJE

Závěr je tedy jasný – LEAN je především o lidech. Kdyby byl pouze o nástrojích, bylo by to příliš snadné. Podívejte se tedy dovnitř firmy a kriticky zhodnoťte, jak jste na tom.

A nezapomeňte: Neustálý růst nákladů je potřeba vyvážit produktivitou, produktivity dosáhnete zlepšováním a zlepšování LEAN kulturou.

 

Článek je zkrácenou verzí příspěvku Jakuba Myšky 4 tipy, jak ve firmě vybudovat LEAN kulturu, která vás dovede k dokonalosti v jeho newsletteru na síti LinkedIn.