E-shop LOCKOUT TAGOUT
Cena

LOCKOUT TAGOUT

Systém LOCKOUT TAGOUT (LOTO) je určen pro lepší informovanost obsluhy různých druhů zařízení, kde mohou vznikat rizika úrazů el. proudem nebo vlivem úniků tekutin v průběhu odstávek a oprav. Jeho účelem je bránit neoprávněným zapnutím strojů jiným pracovníkem než určeným a vyškoleným, bránit náhodnému aktivování pomocí časovače.

LOCKOUT TAGOUT v překladu znamená ZAMKNI A OZNAČ. Proto v této nabídce najdete pomůcky pro uzamčení různých technologických zařízení a také k označení toho, proč a jak dlouho je zařízení odstaveno z provozu, kdo za to odpovídá a kdo může opět zařízení do provozu uvést a jakým způsobem.

Tímto způsobem je možné zamezit pracovním úrazům, nechtěným úmrtím pracovníků, technologickým ztrátám surovin a škodám na zařízení a průmyslovým haváriím spojeným s úniky nebezpečných látek do životního prostředí. Systém LOTO vás v každém případě povede k zamyšlení nad tím, co všechno ještě můžete na svém pracovišti zlepšit. Zavedením systému LOTO lépe naučíte své pracovníky nést zodpovědnost za svou práci, myslet systémově a předem promýšlet následky svých rozhodnutí a činů. Součástí zavedení systému LOTO je také příslušné školení.

Naši odborní poradci k vám rádi přijedou a pomohou vám zajistit komplexní systém LOTO.

 

|< < 1 2 3 4 5 6 7 > >|