Cena
Štítky

Elektrické riziko

Používáním pomůcek LOCKOUT TAGOUT - elektrické riziko můžete velmi snížit pravděpodobnost vzniku úrazů elektrickým proudem nebo úmrtí pracovníků, stejně jako pravděpodobnost vzniku požárů.

V této nabídce najdete pomůcky pro zajištění elektrických jističů při práci na elektrickém zařízení, kdy je nutné přívod proudu vypnout a bezpečně zajistit proti zapnutí v době, kdy jsou prováděny opravy a údržba. Také zde najdete zařízení na uzavření elektrické zástrčky, které je velmi jednoduché na aplikace a zároveň efektivní v úplně každém provozu. Nebo zde můžete najít uzávěr spínacích tlačítek.