E-shop LOCKOUT TAGOUT Elektrické riziko
Cena

Elektrické riziko

Používáním pomůcek LOCKOUT TAGOUT - elektrické riziko můžete velmi snížit pravděpodobnost vzniku úrazů elektrickým proudem nebo úmrtí pracovníků, stejně jako pravděpodobnost vzniku požárů.

V této nabídce najdete pomůcky pro zajištění elektrických jističů při práci na elektrickém zařízení, kdy je nutné přívod proudu vypnout a bezpečně zajistit proti zapnutí v době, kdy jsou prováděny opravy a údržba. Také zde najdete zařízení na uzavření elektrické zástrčky, které je velmi jednoduché na aplikace a zároveň efektivní v úplně každém provozu. Nebo zde můžete najít uzávěr spínacích tlačítek.

  • Lockout - Tagout základní informace

    Lockout - Tagout základní informace

    Každý rok jsou v Evropské unii tisíce pracovníků zraněny nebo usmrceny při provádění oprav nebo údržby průmyslového vybavení a strojů. Ve...