Cena
Štítky
Druh sorpce
Velikost havarijní soupravy
Sorpční kapacita
l
Produktová řada
Kanalizační ucpávka

Havarijní soupravy

Mít havarijní soupravu znamená být připraven na každou nehodu spojenou s únikem kapalin. Můžete díky ní rychle a účinně reagovat na náhlou havárii, která by mohla být nebezpečná pro zdraví osob nebo životní prostředí.

Co by měla obsahovat havarijní souprava?
Obsah havarijní soupravy.
 1. ochranné pracovní pomůcky
 2. havarijní tmely pro rychlou opravu prasklých nádrží nebo potrubí obsahujících nebezpečnou látku
 3. sorpční prostředky, které rychle zabrání šíření úniku nebezpečné kapaliny
 4. těsnicí prostředky, které utěsní kanalizační vpusti, a tak zamezí vniknutí nebezpečných látek do odpadních stok
 5. výstražné prostředky, kterými vymezíte místo havárie a označíte nebezpečí pro ostatní i za nepříznivých povětrnostních podmínek nebo ve tmě
 6. úklidové prostředky pro přepravu nebezpečných odpadů na místo jejich likvidace a jejich úklid
 7. obal havarijní soupravy, díky kterému budou prostředky v ní obsažené dobře dostupné, souprava bude mobilní a chráněná

Proč se havarijní soupravu vyplatí používat?

1. Chrání životní prostředí

Minimalizuje ekologické škody. Splňuje zákonné požadavky stanovené:

 • Vodním zákonem č. 254/2001 Sb., který mj. obsahuje informace o povinnostech při nakládání s chemickými látkami,
 • vyhláškou č. 175/2011 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení; havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků a
 • směrnicí 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

2. Chrání zdraví

 • Pomáhá při prevenci a ochraně zdraví zaměstnanců a při plnění zákonných povinností zaměstnavatele stanovených Zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. §101.

3. Šetří čas i peníze

 • Včasné použití havarijní soupravy může minimalizovat rozsah škod a výši nákladů způsobených havárií, nebo jim dokonce zamezit.
Do havarijní soupravy nabízíme i doplňky, takže si spotřebované části můžete jednoduše dokoupit a mít soupravu stále připravenou. Také si můžete objednat speciální, atypickou havarijní soupravu složenou přesně podle vašich potřeb.

Typy havarijních souprav

ÚKLIDOVÉ

Úklidové soupravy

Jednoduše, rychle a účinně zlikvidují následky úniků běžných provozních neagresivních kapalin. Pomáhají udržet pořádek a bezpečnost na pracovištích, při dopravě a ve skladech.

OLEJOVÉ

Olejové soupravy

Pro odstraňování nežádoucích úniků olejů, tuků a látek ropného původu. Díky svým vlastnostem účinně odstraní ropné látky z hladiny vody, a tak ochrání vodní zdroje.

CHEMICKÉ

Chemické soupravy

Pro likvidaci následků havárií spojených s úniky nebezpečných agresivních kapalin, kyselin, zásad a dalších. Zabezpečí ochranu přírodních zdrojů, pracovišť a ochranu pracovníků v případě havárií.

SE SYPKÝMI SORBENTY

Soupravy se sypkými sorbenty

Pro likvidaci úniků nebezpečných kapalin na silnicích, ve výrobních areálech, ve venkovním prostředí s hrubým porézním povrchem. Součástí souprav je vybavení pro úklid použitých sorbentů.

|< < 1 2 3 4 > >|