Cena
Štítky
Životnost
Značka

Defibrilátory

3x VĚTŠÍ ŠANCE NA ZÁCHRANU ŽIVOTA


Automatizovaný externí defibrilátor (AED) je přístroj určený k laické resuscitaci, kdy v případě potřeby podá postiženému elektrický výboj – defibrilaci. AED je plně schopný rozlišit mezi defibrilovatelnými a nedefibrilovatelnými rytmy. Laického uživatele navádí, jak s přístrojem pracovat.

Projděte si článek na blogu: Víte, k čemu je defibrilátor?

 

 

Jak správně AED použít?

 1. Zjistíme, zda nám nehrozí nebezpečí a zavoláme o pomoc okolí.
 2. Zjistíme, zda postižený reaguje.
 3. V případě, že nereaguje je nutné ho otočit na záda a zprůchodnit dýchací cesty.
 4. Voláme záchranou službu 155.
 5. Zahájíme masáž srdce a pošleme někoho dalšího pro AED.
 6. Spustíme AED, kde se automaticky spustí hlasová nápověda.
 7. Masáž srdce nepřerušujeme a AED přivedeme k chodu, pokud možno s pomocí druhé osoby.
 8. AED vás vyzve k podání výboje pomocí tlačítka.
 9. V případě potřeby dalšího výboje AED podá hlášku.
 10. Pokračujeme v resuscitaci do příjezdu záchranné služby.

Důležité informace

K zástavě srdce dochází bez předchozího varování a může postihnout i zcela zdravého člověka.

 • V rámci Evropské unie zemře na zástavu srdce přibližně 500 000 lidí ročně, přičemž 40 % obětí je ve věku mezi 25 a 40 lety. Zemřou doma, v zaměstnání, při sportu nebo zábavě. Pomoc je poskytnuta přibližně 1 člověku z 5 postižených.
 • Nejcitlivějšími orgány na dodávky kyslíku je mozek a srdce. K odumírání mozkových buněk vlivem chybějícího kyslíku dochází již po 3-5 minutách. Dojezdová rychlost zdravotnické záchranné služby může být ale mnohem delší – až 15 minut. Včasnost provedení defibrilace zvyšuje šance na přežití a také snižuje pravděpodobnost vzniku následných poškození. Je proto důležité mít defibrilátor snadno dosažitelný, nejlépe do 2 minut.

Použití AED je velmi snadné, vždy mají názorný jednoduchý návod, a i náhodně přítomný laik může zachránit život – stačí přístroj přiložit na hrudník člověka v bezvědomí a přístroj sám vyhodnotí srdeční rytmus a vydá nebo nevydá příkaz k výdeji výboje, který zachránce provede jedním stiskem tlačítka.

Nabízené automatické defibrilátory jsou vhodné pro laické záchranáře, zdravotníky, hasiče policisty.

V nabídce máme:

 • ZOLL defibrilátory,
 • PHILIPS defibrilátory,
 • skříňky pro AED,
 • box na AED,
 • náhradní elektrody,
 • náhradní baterie a klíč.

 

VŽDY PŘIPRAVENI PRO ZÁCHRANU – ZOLL

 • samostatné testování přístrojů v týdenních intervalech
 • nevyžaduje pravidelnou technickou kontrolu dle zákona č. 268/2014 Sb.