Řešení Ekologie Řešení úniků kapalin

Řešení úniků kapalin

Udělejte maximum pro to, abyste se vyhnuli havárii a její následné likvidaci. Díky našim službám a produktům má každý pracovní den šťastný konec.

Nedůslednost, lidská nepozornost, ale i „obyčejná“ porucha stroje nebo zařízení. To jsou nejčastější příčiny havárií. Jak těch rozsahem drobných, tak i těch, které mají dalekosáhlé důsledky nejen pro životní prostředí, kvalitu ovzduší, kvalitu vody a biodiverzitu, ale i pro zdraví a životy lidí.

Nečekejte na okamžik, kdy už bude „pozdě bycha honit“, a věnujte se prevenci:

  • Vyhnete se velkým škodám na strojích, materiálech a jiném majetku, ale především na zdraví lidí.

  • Předejdete problémům s přerušením výroby a nedodržením termínů.

  • V případě havárie snížíte náklady na likvidaci škod a nápravná opatření.

Produkty HAPPY ENDU používají i bezpečnostní záchranné složky, ať už při odstraňování následků dopravních nehod, únicích nebezpečných látek, nebo při požárech.