E-shop Havarijní soupravy
Cena
Druh sorpce
Sorpční kapacita
l

Havarijní soupravy

Mít havarijní soupravu znamená být připraven na každou nehodu spojenou s únikem kapalin. Umožňuje rychle a účinně reagovat na nenadálou havárii, která by mohla být nebezpečná pro zdraví osob nebo pro životní prostředí.

V naší nabídce najdete širokou škálu havarijních souprav různých velikostí, obsahu, zaměření na rizika.

K základní výbavě soupravy patří:

 1. ochranné pomůcky pro pracovníky

 2. havarijní tmely k rychlé opravě prasklých nádrží nebo potrubí s nebezpečnou látkou

 3. sorpční prostředky, které rychle zamezí rozšíření úniku nebezpečné kapaliny

 4. těsnicí prostředky, které pomohou utěsnit kanalizační vpusti a tak zabránit vniknutí nebezpečných látek do odpadních stok čistíren odpadních vod

 5. prostředky, kterými lze vymezit místo havárie a signalizovat nebezpečí pro ostatní za nepříznivých povětrnostních podmínek nebo ve tmě

 6. ADR soupravy obsahující speciální výbavu stanovenou zákonem

 7. prostředky pro úklid a přepravu nebezpečných odpadů na místo jejich likvidace

 8. obal havarijní soupravy, který zajistí dobrou dostupnost prostředků HS, mobilitu a ochranu po celou dobu před použitím


PROČ POUŽÍVAT HAVARIJNÍ SOUPRAVU

Chrání životní prostředí

 • pomáhá minimalizovat ekologické škody a zároveň splňuje zákonné požadavky, které jsou zejména stanoveny:

  • Vodním zákonem č. 254/2001 Sb., který obsahuje informace o povinnostech při nakládání s chemickými látkami

  • Vyhláškou č. 175/2011 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu

  • Směrnicí 2000/60/ES o ochraně vody a nakládání s vodními zdroji

Chrání zdraví

 • pomáhá při prevenci a ochraně zdraví zaměstnanců a při plnění zákonných povinností zaměstnavatele stanovených Zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. v §101

Šetří čas i peníze

 • včasné použití v samotném začátku havárie může zamezit a minimalizovat rozsah škod a výši nákladů

 

Nově nabízíme i doplňky do havarijních souprav, a tak si můžete jednoduše dokoupit spotřebované části a mít svou havarijní soupravu stále připravenou. Je také samozřejmě možné si objednat speciální atypickou havarijní soupravu složenou přesně pro Vaše potřeby. 

|< < 1 2 3 4 > >|