Cena
Druh sorpce
Sorpční kapacita
l

Havarijní soupravy

Mít havarijní soupravu znamená být připraven na každou nehodu spojenou s únikem kapalin. Můžete díky ní rychle a účinně reagovat na náhlou havárii, která by mohla být nebezpečná pro zdraví osob nebo životní prostředí.

V naší nabídce najdete širokou škálu havarijních souprav různých velikostí, obsahu a zaměření.

Do základní výbavy havarijní soupravy patří:

 1. ochranné pracovní pomůcky
 2. havarijní tmely pro rychlou opravu prasklých nádrží nebo potrubí obsahujících nebezpečnou látku
 3. sorpční prostředky, které rychle zabrání šíření úniku nebezpečné kapaliny
 4. těsnicí prostředky, které utěsní kanalizační vpusti a tak zamezí vniknutí nebezpečných látek do odpadních stok
 5. prostředky, kterými vymezíte místo havárie a označíte nebezpečí pro ostatní i za nepříznivých povětrnostních podmínek nebo ve tmě
 6. ADR soupravy obsahující speciální výbavu stanovenou zákonem
 7. prostředky pro přepravu nebezpečných odpadů na místo jejich likvidace a jejich úklid
 8. obal havarijní soupravy, díky kterému budou prostředky v ní obsažené dobře dostupné, souprava bude mobilní a chráněná
Proč se havarijní soupravu vyplatí používat?

1. Chrání životní prostředí

 • Minimalizuje ekologické škody. Splňuje zákonné požadavky stanovené:
  • Vodním zákonem č. 254/2001 Sb., který mj. obsahuje informace o povinnostech při nakládání s chemickými látkami,
  • vyhláškou č. 175/2011 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků a
  • směrnicí 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

2. Chrání zdraví

 • Pomáhá při prevenci a ochraně zdraví zaměstnanců a při plnění zákonných povinností zaměstnavatele stanovených Zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. §101.

3. Šetří čas i peníze

 • Včasné použití havarijní soupravy může minimalizovat rozsah škod a výši nákladů způsobených havárií, nebo jim dokonce zamezit.
Do havarijní soupravy nabízíme i doplňky, takže si spotřebované části můžete jednoduše dokoupit a mít soupravu stále připravenou. Také si můžete objednat speciální, atypickou havarijní soupravu složenou přesně podle vašich potřeb.
|< < 1 2 3 4 > >|