Bezpečnostní skříň: Proč a jakou?

BezpečnostEkologie
Bezpečnostní skříň: Proč a jakou?

Používáte při práci nebezpečné nebo hořlavé látky? Pak jste ze zákona povinní skladovat je jenom na místech k tomu určených, nesmíte překročit jejich předepsané maximální skladované množství a musíte je uchovávat ve správných obalech a v souladu s pokyny výrobce. Navíc nesmíte zapomenout, které látky spolu reagují, a ty neskladovat společně. Celá problematika vyžaduje odborné řešení. Proto jsme pro vás připravili přehled toho nejdůležitějšího ze související legislativy a tipy, kde a jak které látky uchovávat.

Obsah článku:

 1. ZNÁTE SVOJE LEGISLATIVNÍ POVINNOSTI?
 2. Požadavky na bezpečnostní skříně ukotvené v normě ČSN EN 14470
 3. JAKOU SKŘÍŇ POTŘEBUJETE?
 4. Skladujete hořlavé látky, jako jsou rozpouštědla, maziva, kaly nebo barvy?
 5. Skladujete agresivní chemikálie, jako jsou kyseliny nebo zásady?
 6. Skladujete neagresivní chemikálie, jako jsou jedovaté látky, zdraví škodlivé látky nebo vodu ohrožující látky?
 7. Skladujete chemikálie spolu s hořlavými látkami?
 8. Skladujete tlakové láhve?
 9. INVESTICE, KTERÁ SE VÁM VRÁTÍ


ZNÁTE SVOJE LEGISLATIVNÍ POVINNOSTI?

Začněme od úplného začátku: V případě, že máte zaměstnance, musíte podle zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) při práci zajistit jejich bezpečnostchránit jejich zdraví.

Pokud skladujete nebezpečné látky, musíte podle zákona č. 254/2001 Sb. (Zákon o vodách a o změně některých zákonů) zabránit jakémukoli úniku těchto látek do okolí a podzemních vod.

Při skladování hořlavých kapalin byste se měli řídit technickou normou ČSN 650201 (Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci). Velké nebezpečí představují výpary, které se z hořlavých kapalin uvolňují. V reakci se vzduchem totiž můžou vytvářet výbušné směsi. Jakékoli hořlavé látky proto musíte na pracovišti skladovat v protipožárních bezpečnostních skříních. Požadavky na vlastnosti požárně odolných skříní a podmínky jejich testování stanovuje norma ČSN EN 14470-1 (Protipožární bezpečnostní skříně – Část 1: Bezpečnostní skříně pro hořlavé kapaliny).


Požadavky na bezpečnostní skříně ukotvené v normě ČSN EN 14470

První část normy ČSN EN 14470 (neboli ČSN EN 14470-1) definuje tři hlavní požadavky na protipožární bezpečnostní skříně. Jsou to:

 1. minimalizace rizika vzniku požáru,
 2. požární odolnost čtyř tříd – v případě požáru musí skříň odolat po dobu 15, 30, 60 nebo 90 minut a ochránit všechno, co je v ní,
 3. minimalizace úniku nebezpečných výparůzadržení případných úniků látek uvnitř skříně.

Tip osvědčený praxí:

Bezpečnostní skříň s nejvyšší požární odolností – tj. 90 minut – poskytuje dostatek času pro evakuaci osob, příjezd hasičů i uhašení požáru.

 

Mezi další požadavky normy ČSN EN 14470-1 patří:

 • samočinné uzavření dveří při zvýšení okolní teploty nad 50 °C a ventilačních otvorů při následném dosažení víc než 70 °C,
 • nosnost polic nebo
 • odpovídající velikost záchytné vany a její funkčnost i během požáru. Záchytná vana v bezpečnostní skříni by měla být tak velká, aby se do ní vešlo aspoň 10 % celkového objemu ve skříni skladovaných látek, minimálně ale 100 % objemu největší nádoby.

Pokud jde o skladování nebezpečných látek, neměli bychom zapomenout na tlakové láhve. Jestli je ve svém provozu uchováváte, vztahuje se na vás 2. část normy ČSN EN 14470 (neboli ČSN EN 14470-2, Protipožární bezpečnostní skříně – Část 2: Bezpečnostní skříně pro láhve na stlačený plyn). Další předpisy pak upravují maximální počet skladovaných tlakových láhví, jejich označování nebo požadavky na místa (vnitřní i venkovní), na kterých láhve skladujete.


JAKOU SKŘÍŇ POTŘEBUJETE?

Bezpečnostní skříň vybírejte podle vlastností a množství látek, které budete uvnitř ní uchovávat.


Skladujete hořlavé látky, jako jsou rozpouštědla, maziva, kaly nebo barvy?

Řešením je bezpečnostní skříň s požární odolností 30 nebo 90 minut. Na výběr máte:

 • skříň na hořlaviny v malých nádobách,
 • skříň na hořlaviny v sudech
 • nebo skříň na hořlaviny v sudech nebo IBC kontejnerech.

Bezpečnostní skříň s požární odolností 90 minut (B80-2102-G)


Skladujete agresivní chemikálie, jako jsou kyseliny nebo zásady?

Řešením je bezpečnostní polyetylenová skříň. Na výběr máte velikosti se záchytným objemem 30, 70 nebo 100 litrů.

Použít můžete také jinou bezpečnostní skříň, kterou ale musíte vybavit polyetylenovými vanami/vložkami.

Bezpečnostní polyetylenová skříň se záchytným objemem 100 litrů (PLN 4250)


Skladujete neagresivní chemikálie, jako jsou jedovaté látky, zdraví škodlivé látky nebo vodu ohrožující látky?

Řešením je certifikovaná skříň na chemikálie. Na výběr máte skříně umožňující oddělené skladování chemikálií v různých nádobách nebo sudech.

Tip:

Dvířka jednotlivých oddělených prostorů označte příslušným GHS symbolem.

 

Uzamykatelná skříň na chemikálie (KOV SCH01)


Skladujete chemikálie spolu s hořlavými látkami?

Řešením je certifikovaná skříň na chemikálie s protipožárním boxem neboli kombinovaná skříň.

Kombinovaná bezpečnostní skříň 3 v 1 (B80-2615-A)


Skladujete tlakové láhve?

Řešením je bezpečnostní skříň na tlakové láhve. Tlakové láhve můžete uchovávat:

 • uvnitř budov, tam použijte bezpečnostní skříně na tlakové láhve s požární odolností 30 minut (případně bez ní),
 • nebo venku, kde využijete klece na tlakové láhve nebo bezpečnostní skříně na tlakové láhve.

Bezpečnostní skříň s požární odolností 30 minut (B80-5016-C)


INVESTICE, KTERÁ SE VÁM VRÁTÍ

Je zřejmé, že díky bezpečnostní skříni plníte svoje zákonné povinnostichráníte zdraví svých zaměstnanců a také životní prostředí. Získáváte ale ještě něco víc. Vaši zaměstnanci za rok stráví hodiny až dny tím, že pro nebezpečné látky chodí do pro ně vyhrazeného skladu a ty, které nepoužijí, tam zase vracejí. Může to být nejenom nebezpečné, ale je to stojí čas a vás peníze. S bezpečnostní skříní přímo na pracovišti vám tyto náklady odpadají.

Upozornění:

Bezpečnostní skříň s požární odolností je protipožární vybavení provozu. Jednou za rok proto máte povinnost provést servisní prohlídku skříně odborníkem. Využijte naši službu Zákonná revize skříně s požární odolností.

 

Jestli si s výběrem skříně nevíte rady, obraťte se na některého z našich odborných poradců nebo nám zavolejte na 800 156 944. Rádi vám pomůžeme!

AKCE

Směšovač prostředků EUSORB zdarma!


Související článek
Jak vybrat vhodné bezpečnostní skříně

Jak vybrat vhodné bezpečnostní skříně

Jaké jsou výhody skladování chemikálií v bezpečnostních skříních? Jak vybrat vhodný typ a příslušenství? Na to jsme se zeptali ing. Evy Butzke, odbornice společnosti HAPPY END na skladování chemických látek a směsí.