Cena
Štítky

Bezpečnostní skříně

Skladování nebezpečných chemikálií a hořlavých kapalin vyžaduje promyšlené a odborné řešení, které zajistí ochranu životního i pracovního prostředí.

Nevhodné nebo nedbalé uskladnění těchto látek může vést k tomu, že vypařování, reaktivnost, hořlavost a jiné jejich nebezpečné vlastnosti způsobí havárii s velkými škodami na majetku nebo zdraví vašich pracovníků.

Vybavte proto váš sklad nebo provoz bezpečnostními skříněmi, které vám pomohou přehledně a spolehlivě skladovat nebezpečné látky.

V naší nabídce najdete skříně s různým stupněm ochrany, skříně přizpůsobené specifickým vlastnostem chemických látek, skříně různých velikostí, tvarů a kapacit podle velikosti uskladněných nádob apod. Vyberte si podle potřeb ve vašem provozu:


  • skříně na skladování chemikálií (s křídlovými dveřmi, s posuvnými dveřmi, s dělenými dveřmi, pro skladování v sudech)

  • skříně na skladování žíravin (z kvalitního polyetylenu)

  • kombinované skříně (složené ze dvou nebo tří od sebe oddělených vnitřních částí)

  • protipožární skříně (s odolností 90 nebo 30 minut)

 

Jsou vyrobeny z vysoce odolných materiálů s kvalitní povrchovou úpravou. Každá skříň prochází už při výrobě a montáži pečlivou několikastupňovou kontrolou, aby dokázala co nejlépe zamezit nežádoucím únikům nebezpečných kapalin, jejich vzájemným reakcím, úniku výparů, vznícení apod.

V naší nabídce najdete také výrobky pro nucenou ventilaci, které zajistí odvětrání vnitřního prostoru skříně.

Protipožární skříně jsou certifikovány pro uskladňování hořlavin dle těchto norem:

  • ČSN EN 14470-1

  • ČSN EN 14470-2

Podrobnější informace o související legislativě najdete zde.

Pro certifikované bezpečnostní a protipožární skříně nabízíme podporu speciálně vyškolených a certifikovaných servisních techniků, kteří vám pomohou při první instalaci a provedou předepsané pravidelné servisní kontroly a také případnou výměnu vadných součástek.

Odborník radí:
|< < 1 2 > >|