Cena
Štítky

Kombinované skříně

Společně skladovat nebezpečné látky, jako jsou agresivní chemikálie, hořlaviny, toxické látky a látky podléhající zvláštním předpisům pro zacházení, je z bezpečnostních důvodů zakázáno. Mohlo by totiž dojít k jejich vzájemné reakci, která může způsobit výbuch nebo únik výparů, které jsou zdraví nebo životu nebezpečné. 

Řešení poskytují kombinované skříně, kde můžete tyto látky bezpečně skladovat dohromady. Skříň je rozdělena na několik částí, které můžete využít pro oddělené skladování různých chemikálií a hořlavin, aniž by došlo k jejich reakci.

V naší nabídce najdete bezpečnostní skříně v kombinaci:

 • 2 v 1 

  • protipožární část (pro skladování hořlavin s požadavky normy ČSN EN 14470-1, s požární odolností 30 minut)

  • uzamykatelná část s policemi

Tato skříň je k dispozici ve dvou variantách (s prosklenými nebo s plnými dveřmi)

 • 3 v 1

  • protipožární část (pro skladování hořlavin s požadavky normy ČSN EN 14470-1, s požární odolností 30 minut)

  • uzamykatelný prosklený nádstavec

  • uzamykatelná část s policemi