Cena
Štítky

Protipožární skříně

Skladování nebezpečných látek a hořlavin podléhá požadavkům dle norem ČSN EN 14470-1 a ČSN EN 14470-2, jejichž dodržování výrazně přispívá k bezpečnosti na pracovišti.

Pokud potřebujete skladovat nebezpečné látky a chránit je před případným požárem, vyberte si z naší nabídky protipožárních skříní, které vyhovují normám pro uskladnění chemikálií i hořlavin. Splňují i další bezpečnostní požadavky:

  • certifikovanou požární odolnost (30 a 90 minut, tzn. čas, který skříně nabízejí od počátku požáru pro bezpečnou evakuaci lidí a také čas pro zásah záchranárů a hasičů bez nebezpečí výbuchu)

  • ochranu před únikem nebezpečných látek (skříně jsou vybaveny záchytnou vanou a policemi, které je možné dovybavit polyetylenovými vložkami nebo vaničkami, které jsou odolné agresivním kapalinám)

  • samouzavírací dveře (pokud se okolní teplota zvýší nad 50°C, dveře se automaticky uzavřou, pokud teplota i nadále stoupá a přesáhne 70°C, automaticky se uzavřou i větrací otvory)

  • systém ventilace (skříně jsou vybaveny samochodnou ventilací, ale v případě zvýšeného rizika je možné všechny skříně dovybavit nucenou ventilací nebo filtrem. Při použití pouhé samochodné ventilace je nutné dodržet bezpečnostní odstup podle pravidel určených pro explozivní prostředí v zóně 2)

  • uzemnění (skříně jsou vybaveny přípojkou zemnícího bodu pro zamezení rizika statické elektřiny, která může být příčinou vzniku výbuchu nebo vznícení par hořlavých látek)


Bezpečnostní skříně  jsou vyráběny s maximální pečlivostí a jejich certifikace zajišťuje spolehlivost a bezpečnost. Protože se jedná o požárně technické zařízení, je každý uživatel povinen provádět pravidelné kontroly a roční servisní prohlídky zajišťované vyškoleným odborníkem.

Využijte při zakoupení skříní našich služeb servisního týmu:

  • instalace skříně ve vašem provozu
  • zaškolení pracovníků
  • roční revizní kontrola skříně
  • servis