Sorbent: Bezpečný, úsporný a ekologický

ČistotaEkologie
Sorbent: Bezpečný, úsporný a ekologický

Rozlitý olej na podlaze, ukapávající stroj nebo prasklé potrubí – to jsou běžné provozní havárie. Navíc podle studie EU OSHA se téměř na 40 procent evropských pracovištích vyskytují chemické látky, a to i nebezpečné povahy. Není tedy otázkou, kdy se něco stane, ale jak si s nehodou poradíme. A zvolené řešení musí být bezpečné, ekologicky šetrné, ideálně i úsporné. Jak ale na to? Odpovědí je: sorbent.

Co je sorbent? Jaké má výhody?

Pokud použijete běžné úklidové prostředky, jakými jsou hadry, piliny nebo písek, přinese to často více škody než užitku. Zbyde po nich špína a nepořádek. A nečistota se může rozšířit i do okolí. Jejich vlastnosti neumožňují dokonale odstranit některé typy látek, a tak mnohdy postižené místo zůstává kluzké a nebezpečné. A navíc jich musíte použít zbytečně velké množství, takže rozhodně neušetříte. Naproti tomu sorbenty vám pomohou vyhnout se těmto rizikům. 

Sorbent je označení pro produkty, jejichž úkolem je absorbovat do sebe jiné látky, které bychom mohli jen těžce odstranit, oddělit či eliminovat. S jejich pomocí dostaneme kapaliny ze zasaženého místa a můžeme je bezpečně a ekologicky zlikvidovat. Dá se tedy říci, že pomáhají a zachraňují tam, kde často jiné postupy selhávají. Vyplatí se nejméně z pěti důvodů:

  • Usnadňují úklid a vytvářejí čisté pracovní prostředí.

  • Předcházejí vzniku kluzkých míst a snižují riziko požárů a jejich šíření.

  • Umožňují rychlý zásah při provozních haváriích.

  • Poradí si i s nejagresivnějšími chemikáliemi, jakými jsou kyseliny a žíraviny.

  • Redukují množství odpadu a náklady na jeho likvidaci.

Jak si ale co nejlépe vybrat mezi sorbenty, abychom využili všech jejich výhod? Jaké typy sorbentů existují a kde všude se dají použít? 


Sypký nebo textilní sorbent?

V rámci materiálového členění se používají sorbenty sypké nebo textilní. Sypký sorbent se hodí všude tam, kde vám unikne menší množství kapaliny, ale na větší ploše. V opačném případě, tedy pokud je kapaliny hodně, ale plocha je menší, hodí se lépe textilní sorbent. Ten má vysokou sorpční kapacitu, většinou až 18násobek své vlastní hmotnosti. „Nicméně textilní sorbenty pro speciální použití, jakým je extra pevný nepropustný koberec, který se používá do kolejišť, zadrží až 346 litrů olejů a ropných látek,“ doplňuje Jan Hrdina, produktový manažer společnosti HAPPY END, která jako první uvedla sorbenty na český trh

Sypké sorbenty se vyrábějí z mnoha materiálů, jako jsou křemičitany, celulóza, polyuretan, rašelina, guma, polypropylen a další. Jejich použití záleží na situaci, pro kterou jsou určeny, protože mají různé vlastnosti. Jejich výhodou je nižší cena, jednoduché použití, rychlá aplikace, úklid a likvidace na velkých plochách. A navíc jsou z velké části vyráběny z odpadů a recyklátů. Minimálně tak zatěžují životní prostředí.

Sypký sorbent se  hodí na velké ploše pro venkovní použití, hrubé povrchy a podlahy.
 

Textilní sorbenty se vyrábějí zejména z mikrovlákenné polypropylenové textilie. Jejich předností je vysoká sorpční kapacita, nízké náklady na likvidaci a nepráší. Hodí se na hladké plochy a menší prostor – pod stroje, jímky, záchytné vany, skladovací police apod. Jednotlivé produktové řady se liší podle sorpční kapacity a mechanické odolnosti. To dává uživatelům možnost vybrat si nejlepší vlastnosti pro dané prostředí a situaci. Vyrábějí se ve formě koberců, rohoží, hadů a polštářů, což umožňuje jejich mnohostranné využití.

Textilní sorbenty se používají pro prevenci provozních úkapů a úklid hladkých povchů.

„Podle toho, jaké látky potřebujete odstranit, rozdělujeme sorbenty na úklidové, olejové a chemické. Už samotný název ‚úklidové‘ naznačuje, že vám usnadní práci při běžném čištění a úklidu všech neagresivních kapalin – vody, emulzí, olejů, tuků, rozpouštědel nebo ropných látek. V případě agresivních látek je vhodné použít chemické sorbenty, které sají všechny druhy kapalin včetně těch nejagresivnějších, jako jsou kyseliny,“ vysvětluje Jan Hrdina. Pokud ale potřebujete sbírat ropné látky z vodní hladiny nebo ve vlhkém prostředí či za mokrého počasí, použijte sorbenty olejové nebo také selektivní. Ty sají oleje, rozpouštědla a jiné kapaliny na bázi ropy, ale nesají vodu, tu naopak odpuzují.


Praktické využití a tipy

V průmyslových provozech najdou využití nejvíce textilní sorbenty. „Běžně se ve výrobě a opravárenských provozech řeší úkapy strojů. Podlahy se lehce znečistí a  poškodí. Na kluzkém povrchu tak mohou zaměstnanci uklouznout a zranit se. Navíc když se rozlije nějaká kapalina a včas se neuklidí, hrozí i poškození drahých technologií. A s takovými situacemi si textilní sorbenty dokážou snadno poradit,“ říká Jan Hrdina z HAPPY ENDu. A protože nepráší, můžete je použít i v provozech s nejvyššími nároky na čistotu (výroba elektrosoučástek, optiky, v potravinářství apod.).

Sypký sorbent je ideální pro venkovní použití, v prašných provozech a na hrubých podlahách, jakými jsou vozovky, dlažba nebo betonové podlahy. Pro své výjimečné vlastnosti si získaly velkou popularitu sorbenty řady Absodan. Mezi hasiči je například oblíbený Absodan Plus. Hasiči ho používají při odklízení následků dopravních nehod. Nacházejí své uplatnění rovněž v průmyslových areálech, na stavbách, v zemědělství a lesním hospodářství. Mají velmi pórovitou strukturu, která kapalinu uváže uvnitř a mechanicky ji už nepustí zpět. Přitom na povrchu zůstává sorbent suchý a velmi dobře odmastí povrch komunikace. Výrazně snižuje riziko požáru a jeho šíření. Vysoce ceněná je také jeho univerzálnost. Je chemicky netečný s atestací III R, a má tedy po použití protiskluzové vlastnosti.

Při dopravních nehodách hasiči často kombinují použití sypkého a textilního sorbentu.
 

Pokud jste na pracovišti, kde nakládáte s vysoce nebezpečnými látkami, je dobré mít ve výbavě sypké chemické sorbenty Uni-safe. Jsou určeny především pro zabránění úniku a likvidaci nebezpečných agresivních chemikálií, jakými jsou kyselina dusičná, fluorovodíková nebo peroxid vodíku. Téměř okamžitě po použití zabraňují vypařování látek do ovzduší, a to i v případě kontaktu s kyselinou sírovou a chlorovodíkovou. Bez zajímavosti není ani jejich sorpční kapacita. Uni-safe je schopen pojmout až 75násobek kapalného roztoku ze své původní hmotnosti. Pro zasahující záchranáře má i důležitou indikační vlastnost, která zlepšuje práci na místě události. Při kontaktu s kyselinami se zbarví žlutě a při kontaktu se zásaditými látkami červeně. Ihned vás tak upozorní na případná rizika a nebezpečí.
 

Ani sníh ani déšť na sorbenty neplatí...

Ale co když je mokro? Nebo vám unikly oleje či ropné látky na vodní hladinu? I s tím si sorbenty dokážou poradit. „Na mokrém povrchu nebo za deště nejlépe fungují sypké olejové sorbenty z řady Öl-Ex. Pro odstranění ropných látek na vodní hladině doporučujeme sypký rašelinový sorbent z řady EuSORB. Nicméně vhodné jsou také olejové textilní sorbenty. Například sorpční koberce s extrémní sorpcí se často používají v kombinaci s nasazením norné stěny,“ radí Jan Hrdina a na závěr dodává: „Pokud si ale nejste úplně jistí, jaký sorbent se pro vaše pracoviště hodí nejlépe, stáhněte si zdarma na našich internetových stránkách Produktového rádce. Snadno vás provede výběrem. Nebo požádejte některého z našich odborných poradců. Rádi se vám budou věnovat.“


Chcete si vybrat vhodné sorpční prostředky?

Využijte našeho Produktového rádce:

 

Nebo volejte naši bezplatnou zákaznickou linku 800 156 944.