Hasivo EFFEM spolehlivě uhasí nejenom lithiové baterie

BezpečnostEkologie
Hasivo EFFEM spolehlivě uhasí nejenom lithiové baterie

V posledních letech pozorujeme prudký nárůst v používání lithiových baterií. Ať už jde o chytré telefony, notebooky, nebo dopravní prostředky od koloběžek po elektrická SUV, téměř vždycky u nich jako úložiště a zdroj energie slouží lithium-iontové (Li-Ion) baterie. S jejich rozšířením roste i množství požárů, které tyto baterie způsobují. Li-Ion baterie s sebou totiž nesou riziko náhlého vznícení. Jejich požáry se vyznačují vysokými teplotami, což zvyšuje nároky na hasební metody.

Obsah tohoto článku:

 1. JAK UHASIT LI-ION BATERII A COKOLI DALŠÍHO?
 2. VÝHODY HASIVA EFFEM
 3. Vysoká účinnost
 4. Snadné použití
 5. Ekologická šetrnost
 6. CERTIFIKACE TÚPO
 7. TESTOVÁNÍ V PRAXI
 8. NEZAPOMEŇME NA VERMIKULIT


Jak uhasit Li-Ion baterii a cokoli dalšího?

Hasicí přístroj obsahující EFFEMBěžná hasiva jsou při kontaktu s lithium-iontovými bateriemi neúčinná, a někdy dokonce nebezpečná. Například reakce, ke které dochází mezi vodou a lithiem, může skončit i explozí. Požáry Li-Ion baterií proto vyžadují zcela jiný přístup k hašení, než je hašení pomocí vody nebo pěny.

Jedním z vhodných řešení je hašení pomocí zcela inovativní hasební směsi EFFEM – z angl. Eco Friendly Fire Extinguishing Mixture neboli ekologicky šetrná hasební směs. Toto revoluční hasivo funguje na principu pěnidla, vlastnosti klasického pěnidla ale významně překračuje. Úspěšně jím uhasíte:

 • požáry třídy A (tj. požáry pevných látek),
 • požáry třídy B (tj. požáry kapalin),
 • požáry třídy D (tj. požáry kovů),
 • požáry třídy F (tj. požáry tuků a olejů)
 • a také požáry Li-Ion baterií.

Pomocí hasiva EFFEM tedy uhasíte téměř všechny typy požárů, nejenom požáry Li-Ion baterií.


Výhody hasiva EFFEM


1. Vysoká účinnost

Jednou z největších výhod směsi EFFEM je její hasební výkon. Ten je od 1% koncentrace enormní, ale už při použití 0,5% koncentrace směs účinně uhasí i požáry třídy A včetně požárů pneumatik nebo smíšených požárů na skládkách. Ochranný efekt aplikovaného hasiva je navíc dlouhodobý, což brání sekundárnímu zapálení.

Optimální přimísené množství si můžou hasiči zvolit podle potřeb hašení. Vzniklá směs má oproti konkurenčním hasivům až 350x vyšší obsah účinných látek, a přesto není její použití omezené žádnými regulačními restrikcemi. Neobsahuje totiž žádnou z látek regulovaných předpisy EU. Je to ale i díky tomu, že až do 7,5% koncentrace je hasební směs plně ekologická.

Ve směsi s vodou nebo karbamidem je EFFEM vysoce stabilní a svoje vlastnosti si udržuje po dobu až 6 let.


2. Snadné použití

EFFEM v sobě slučuje několik hasebních principů specifických pro různé třídy požárů. Přináší tak efekty, jako je:

 • smáčení (včetně eliminace hydrofobních vlastností lithiových solí),
 • izolace,
 • antikatalytická ochrana
 • a ochlazování.

Směs automaticky reaguje na konkrétní požár, a to bez rizika chyby při použití. To urychluje požární zásahy a snižuje s nimi spojená rizika a komplikace. Kromě toho EFFEM snižuje také náklady vzniklé v důsledku požáru. Minimalizuje totiž spotřebu vody a tím i druhotné škody, které by jinak nadbytečná voda způsobila.

Hasivo EFFEM je možné aplikovat pomocí stávající požární techniky. Díky nízké viskozitě a vysoké efektivitě je ideální pro použití ve vysokotlakých zařízeních. Takovým zařízením je například systém Cobra, který se používá k hašení lithiových baterií a je oblíbený pro minimální spotřebu vody a hasiva.


3. Ekologická šetrnost

Při hašení lithiových baterií je EFFEM ekologickou alternativou tradičních metod hašení, jako je ponoření hořících Li-Ion akumulátorů do kontejnerů s vodou. Nevzniká tak velké množství kontaminované vody, kterou je třeba složitě likvidovat.

Hasivo EFFEM je šetrné k životnímu prostředí a po uhašení požáru nezanechává škodlivá rezidua. Úklid a sanace místa nehody jsou díky tomu snadné.


Certifikace TÚPO

Hasivo EFFEM obdrželo od Technického ústavu požární ochrany (TÚPO) plnou certifikaci a v EU je evidované v registru chemických látek. Od TÚPO a HZS má navíc technickou zprávu, která potvrzuje jeho schopnost účinně uhasit a eliminovat požáry lithium-iontových baterií za dodržení podmínek specifikovaných v technickém listu hasiva.

 

Hasicí sprej obsahující EFFEMHasivo EFFEM je efektivní a ekologicky šetrný prostředek k hašení lithiových baterií i jiných typů požárů. Mělo by být součástí výzbroje Hasičských záchranných sborů, svoje uplatnění najde ale i v bytových domech nebo ve veřejných budovách, kde lidé často parkují jednostopé dopravní prostředky s elektrickým pohonem (typicky mopedy nebo elektrokola). Zařadili bychom ho určitě také do výbavy gastronomických provozů, kde zase často hoří olej.

 


Testování v praxi

Podívejte se, jak jsme hasivo EFFEM testovali s HZS Středočeského kraje:

 

 


Nezapomeňme na vermikulit

Hasicí přístroj obsahující vermikulitK uhašení lithiových baterií můžete použít také hasivo, které obsahuje minerál vermikulit. Když totiž vermikulit vystavíme vysoké teplotě, vytvoří jemnou mlhu, která pokryje a ochladí hořící předmět. To zabrání dalšímu rozhoření a existující plameny rychle zhasnou. Když tedy na hořící baterii aplikujeme hasivo s obsahem vermikulitu, jeho aktivní složky vytvoří ochrannou vrstvu, která hořící materiál efektivně izoluje od okolního vzduchu, takže se teplota rychle sníží.

Hasivo s vermikulitem používejte ale opravdu jenom k hašení lithiových baterií.

 

AKCE