Cena
Štítky

Navlhčovací nádoby

Navlhčovací nádoby pomáhají ekonomicky a bezpečně používat čisticí a konzervační kapaliny a rozpouštědla společně s utěrkami.

Fungují velmi rychle a jednoduše. Pomocí pumpy je kapalina dopravena na talíř umístěný na vrchní straně nádoby. Pak lze navlhčit utěrku a přebytečná kapalina ihned stéká zpět do nádoby. Tento systém zamezuje zbytečným ztrátám čisticích kapalin a jejich odpařování. Díky lepšímu využití kapaliny a prodloužení intervalu dolití náplně ušetříte svoje peníze.

Pomocí těchto nádob můžete také bezpečně skladovat hořlavé čisticí kapaliny a rozpouštědla bez zbytečných odpadů a výparů.