Cena
Štítky
Požární odolnost

Protipožární skříně pro tlakové láhve

Protipožární bezpečnostní skříně s požární odolností 30 minut pro skladování tlakových nádob jsou vhodné pro skladování tlakových lahví v laboratořích a na podobných pracovištích. Pro tyto skříně jsou předepsané požadavky podle normy ČSN EN 14470-2:

- v naší nabídce najdete protipožární skříně pro 2, 3 a 4 tlakové lahve o objemu 50 l

- nabízíme Vám skříně s požární odolností G30. Tyto skříně nabízejí určitý čas 30 minut od počátku požáru pro bezpečnou evakuaci lidí z prostoru zasaženého požárem a také čas pro zásah záchranářů a hasičů bez nebezpečí výbuchu.

- při teplotě 70 °C dosažené na povrchu tlakové láhve dojde k uzavření průduchů ventilačního systému, takže ohřáté plyny již nemohou ze skříně unikat a přispívat k dalšímu šíření požáru. Tento typ skříní se otevírá pouze v případě výměny tlakových lahví, nemá proto zabudované automatické uzavírání dveří.

Protipožární skříně jsou vybavené samochodným odvětráváním. V případě potřeby zvýšené výměny vzduchu dle výše stanovených podmínek lze skříň dovybavit ventilačním systémem pro kontrolovanou výměnu vzduchu. Tento systém není součástí dodávky, ale je možné jej doobjednat.  Při použití pouhé samochodné ventilace je nutné dodržet bezpečnostní odstup podle pravidel určených pro explozivní prostředí v zóně 2.

Protipožární skříně pro skladování tlakových lahví jsou vybavené:

- páskovými držáky pro bezpečné upevnění tlakových lahví

- dvěma svislými lištami ve tvaru C pro montáž plynových armatur

- otvory o průměru 25 mm pro instalaci tlakových hadic a pro elektrický kabel. V případě, kdy nejsou tyto otvory používány, je nutné, aby byla zaslepeny a utěsněny.

-  přípojkou zemnicího bodu pro zamezení rizika vzniku statického statického náboje, který také může být příčinou vzniku nebezpečné situace z hlediska výbuchu nebo vznícení par hořlavých plynů.

Dále je možné skříně dovybavit policí pro uskladnění tlakových lahví o menším objemu - tato police není součástí standardní dodávky.

V případě nejasností nebo pochybností se obraťte na naše vyškolené speciality, kteří Vám rádi poradí.