Ochrana zdraví: Související legislativa

Ochrana zdraví: Související legislativa


Stručný souhrn legislativních požadavků v oblasti ochrany zdraví a poskytování první pomoci na pracovištích.

  • Směrnice Rady EU č. 89/654/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce – § 102 ukládá povinnost zajistit vybavení pro poskytnutí první pomoci v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti; § 106 zakazuje požívání alkoholických nápojů a zneužívání návykových látek na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště

  • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce – § 30 stanoví sankce na úseku bezpečnosti práce

  • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředky

  • Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů (nahradilo NV č. 11/2002 Sb.)

Další články z kategorie BEZPEČNOST

Nenechte si ujít: BOZP a podniková ekologie 2019

Všechno, co potřebujete vědět k povinnostem v BOZP a podnikové ekologii v roce 2019, se dozvíte na listopadových konferencích s podporou HAPPY ENDU.

Pokračovat ve čtení
Sklady a logistická centra: Jak předcházet zbytečným nehodám

YouTube je plný videí, ve kterých hrají hlavní roli nešikovní řidiči vysokozdvižných vozíků. Nicméně když si uvědomíme, že nejde o nahrané scény s najatými herci, ale o realitu, úsměv na rtech tuhne. Ostatně sklady patří k nejnebezpečnějším místům. Dobrou zprávou ale je, že většině úrazů a nehod se dá předejít.

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.