Výstražné a orientační značení

Výstražné a orientační značení umožňuje lépe vidět důležité části  strojních zařízení a únikových cest. Toto značení pomáhá lepší orientaci v prostoru za zhoršených světelných podmínek. V této nabídce najdete:

Výstražné fotoluminiscenční  značení - svítí i v případech bez dodávek elektrického proudu a náhradního osvětlení. Po určitou dobu vydává zelenožluté světlo, které pomáhá orientaci v prostoru budov, schodišť, technologických celků, montážních hal a skladišť. Upozorňuje přítomné osoby o možných překážkách a nebezpečích a tím přispívá ke snížení rizika vzniku stresových situací a paniky. Fotoluminiscenční značení je dostupné ve formě foliových pásek nebo ve formě hliníkových pásek a profilů.

Výstražné nesvítící značení - pomáhá lepší orientaci v prostoru. Jsou to odolné pásky z výraznými barevnými šikmými prohy pro označení nebezpečných hran a rohů, popřípadě k vymezení důležitých zón. Jsou odolné vůši olejům a různým druhům chemikálií. Lze je použít i ve venkovním prostředí. 

Orientační fotoluminiscenční značení - je vhodné pro vyznačení doporučeného směru pohybu v případě výpadku elektrické energie a tím i osvětlení. Zde najdete pásky se směrovými šipkami a také folie k vytvoření svého vlastního orientačního systému.

Fotoluminiscenční barvy - pro vytvoření speciálních typů fotoluminiscečního značení, pro bodové i velkoplošné značení. Zde najdete ekologický disperzní fotoluminiscenční systém a odolný epoxidový fotoluminiscenční systém.

 

 

Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.