Bezpečnostní značky

Bezpečnostní značky jsou graficky ztvárněné a výmluvné piktogramy, které označují riziko určitého pracovního prostoru, uvnitř budov i vně. Zobrazení piktogramů vychází z obecně známých vlastností určitého prostředí a jejich tvar a provedení jsou dnes přesně určeny  normou ČSN ISO 3864 (1-4).


Vyberte si z těchto podkategorií

123102023
Tento web používá cookies

Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům. Více informací