Bezpečnostní značky

Bezpečnostní značky jsou graficky ztvárněné a výmluvné piktogramy, které označují riziko určitého pracovního prostoru, uvnitř budov i vně. Zobrazení piktogramů vychází z obecně známých vlastností určitého prostředí a jejich tvar a provedení jsou dnes přesně určeny  normou ČSN ISO 3864 (1-4) a také ČSN EN ISO 7010

Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.