Značení potrubí

Značení potrubí je podle směrnice EU č. 92/58  povinné pro všechna potrubí, kterými jsou vedeny nebezpečné látky. Tato povinnost platí pro látky výbušné, velmi hořlavé, oxidační, plyny pod tlakem, korozivní a žíravé, toxické, dráždivé, zdraví škodlivé, nebezpečné pro životní prostředí. Potrubní značení je také určeno pro potrubí, kterými proudí provozní tekutiny (kapaliny a plyny), které nemají nebezpečné vlastnosti. Použití potrubního značení zvyšuje přehlednost malých i větších technologických celků a může zabránit nechtěným škodám a haváriím. 

Štítky pro značení potrubí musí mít tyto vlastnosti:

- nerozbitný materiál odolný vůči působení chemikálií, povětrnostních podmínek a extrémních teplot

- informace na štítku musí být vytištěny jasně čitelnými a nesmazatelnými písmeny

- rizika jsou v případě nebezpečných chemikálií vyznačena také GHS symboly 

- štítky jsou barevně rozlišené podle typu chemické látky nebo směsi látek v souladu s normou ČSN 130072

V této nabídce najdete značení potrubí ve formě oboustranných šipek na arších nebo ve formě jednostranných šipek v roli. Pokud potřebujete vyznačit směr proudění tekutiny v potrubí o menším průměru, je výhodné použití značení na arších, protože je možné jednu z koncových šipek odstranit odtržením (v případě perforace) nebo odstřižením. Potrubní značení v rolích je výhodné tam, kde je potřeba vidět značky ze všech stran potrubí. 

Naši obchodní zástupci Vám rádi pomohou vybrat to nejlepší řešení pro Vaše pracoviště.


Vyberte si z těchto podkategorií

1231016
Tento web používá cookies

Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům. Více informací