Máte už sběrnou nádobu na použité roušky a rukavice?

Máte už sběrnou nádobu na použité roušky a rukavice?

S používáním jednorázových roušek, respirátorů a ochranných rukavic vzniká potřeba specifických sběrných nádob. Pružně jsme na ni zareagovali a připravili pro vás řešení.
  1. POUŽITÉ ROUŠKY A RUKAVICE VHAZUJTE DO ČERVENÉ SBĚRNÉ NÁDOBY
  2. PROČ NE DO JAKÉHOKOLI KOŠE?
  3. STANOVISKO NÁRODNÍHO REFERENČNÍHO CENTRA PRO HYGIENU PŮDY A ODPADŮ
  4. BUĎME EKOLOGIČTÍ I ZODPOVĚDNÍ


POUŽITÉ ROUŠKY A RUKAVICE VHAZUJTE DO ČERVENÉ SBĚRNÉ NÁDOBY

Červená sběrná nádoba s označením „Použité ochranné pomůcky“

Připravili jsme pro vás různě velké červené sběrné nádoby s jasnými piktogramy a označením „Použité roušky“, „Použité rukavice“ nebo „Použité ochranné pomůcky“. Vybírat můžete z variant 120 litrů nebo 240 litrů, a to s piktogramem spolu s českým textem nebo jenom s piktogramem. Do nádoby stačí vložit polyetylenový pytel (120litrový nebo 240litrový) a upevnit ho pomocí kovového rámečku (pro 120litrové nádoby nebo 240litrové nádoby). Nakonec nezapomeňte na prostředek, kterým nádobu po vyprázdnění vydezinfikujete (například TYPOX), a na dezinfekční gel na ruce. Od 10 kusů sběrných nádob vám dáme množstevní slevu.


PROČ NE DO JAKÉHOKOLI KOŠE?

Proč bychom vlastně použitou roušku, respirátor nebo ochranné rukavice neměli vyhodit do jakéhokoli koše? Protože i když nevykazujeme příznaky nákazy koronavirem, nemůžeme si být jistí, že nakažení nejsme. Použité osobní ochranné pomůcky (OOP) se tak stávají potenciálně infekčním odpadem. Nemocnice a další zdravotnická zařízení tyto odpady automaticky považují za nebezpečný odpad ze zdravotnictví a jako s takovým s ním nakládají. O tom, jak by s použitými rouškami a respirátory měli nakládat jednotlivci, jsme na našem blogu už psali. Vznikla ale otázka, co s tímto odpadem ve větších provozech, které ho produkují velké množství? Teď už odpověď znáte.


STANOVISKO NÁRODNÍHO REFERENČNÍHO CENTRA PRO HYGIENU PŮDY A ODPADŮ

Svoje řešení opíráme o stále platné stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů: Použité jednorázové OOP patří do směsného komunálního odpadu, a to v zavázaném plastovém pytli. V případě většího pohybu lidí (Národní referenční centrum řeší OOP používané v obchodech), odkládáme použité OOP do sběrných nádob k tomu určených, přičemž platí následující pravidla:

 sběrné nádoby musí mít víko,

 počet sběrných nádob a jejich rozmístění musí odpovídat kapacitě provozu,

 místa se sběrnými nádobami by měla být jasně označena,

 ve sběrné nádobě musí být plastový pytel o tloušťce min. 0,2 mm (tenčí pytle je třeba použít dva),

 sběrné nádoby je nutné pravidelně vyprazdňovat a dezinfikovat,

 naplněné pytle zavažte, povrch pytle vydezinfikujte a vhoďte ho do kontejneru na směsný komunální odpad,

 při manipulaci s odpadem používejte roušku a rukavice,

 po manipulaci s odpadem si umyjte ruce mýdlem a vodou a použijte dezinfekci.

Prevence proti koronaviru


BUĎME EKOLOGIČTÍ I ZODPOVĚDNÍ

Plastová brčka, tyčinky do uší, plastové nádobí a teď roušky… U všech těchto výrobků řešíme jejich jednorázové použití a následnou likvidaci. V případě prvních tří položek Evropský parlament a Rada EU vydaly v červnu loňského roku směrnici, která plastové výrobky na jedno použití zakazuje. Do dvou let by měly zmizet z obchodů všech členských států. U jednorázových roušek něco podobného momentálně čekat nemůžeme. Spíš naopak. A přestože použité jednorázové OOP nemůžeme ani nijak třídit, pořád můžeme na životní prostředí myslet aspoň trochu. Když je vhodíme do sběrných nádob pro ně určených, uděláme svoje maximum pro to, aby neskončily v přírodě, kde by se rozkládaly až 450 let (jak je tomu v případě roušek obsahujících polypropylen). Budeme tak myslet nejenom na životní prostředí, ale i na druhé a na to, aby se nákaza zbytečně nešířila.

AKCE