Roušky versus respirátory: Kdy a jak je používat

Roušky versus respirátory: Kdy a jak je používat

Ještě před pár týdny by nikdo nevěřil, že budeme řešit dilema: Rouška nebo respirátor? Nošení roušek bylo výsadou turistů z Asie a respirátory patřily k profesionálnímu vybavení. Nyni se ale i pro nás stávají běžnou součástí naší garderoby. A vědět, jaký je rozdíl mezi rouškou a respirátorem, hraje v ochraně před nákazou koronavirem (COVID-19) důležitou roli.

Jak vás chrání roušky a respirátory

Jak roušky tak i respirátory jsou důležité v boji proti šíření virů, bakterií a přispívají k dýchání čistějšího vzduchu. Ale každý z těchto ochranných prostředků to dělá jiným způsobem. Jednoduše řečeno, když používáte textilní či papírové roušky chráníte od nákazy zejména své okolí. Nechráníte ale sami sebe od nakažení. Ale i tak je podle odborníků nošení roušek efektivním způsobem, jak bojovat proti šíření infekcí. Pokud mají v kolektivu roušky všichni, nikdo aktivně nepřispívá k přenosu nákazy. 

Speciální respirátory třídy FFP3, americká třída ochrany N99 nebo N100 (pozn. redakce: Ministerstvo zdravotnictví ČR od středy 4. března 2020 zakázalo vývoz respirátorů třídy FFP3 do zahraničí a jejich prodej mimo zdravotnická a sociální zařízení, orgány ochrany veřejného zdraví, IZS a další orgány státní správy), vám poskytují vysokou ochranu. Dokážou zachytit většinu všech virů a bakterií včetně koronaviru. Ale má to jeden háček. Pokud používáte respirátory s výdechovým ventilkemexistuje riziko, že vzduch, který vydechujete, není úplně filtrován. Viry se tak mohou dostat ven. Mezi nejúčinnější respirátory proto patří modely s nanovlákennou membránou, kde tento problém nehrozí. Nesmíte ale zapomenout, že ani ten nejdokonalejší respirátor vás neochrání před nákazou, pokud důsledně nedodržujete hygienická pravidla.


Co je rouška?

 • Rouška (zdravotnická obličejová maska) papírová nebo textilní pokrývá nos a ústa, ale nelze ji zcela utěsnit.

 • Je navržena pro jednosměrnou ochranu, k zachycení tělesných tekutin uživatele.

 • Rouška chrání okolí před šířením nákazy.

 • EN 14683 rozděluje roušky podle jejich účinnosti na typ I, II, III.

Co je respirátor?

 • Respirátor je těsně přiléhající maska, která utěsní prostor kolem nosu a úst.

 • Poskytuje dobrou obousměrnou ochranu – filtruje přítok i odtok vzduchu. Pozor ale na respirátory s výdechovým ventilkem. Prostudujte si důkladně informace od výrobce.

 • Poskytují třídy ochrany podle evropské normy EN 149 s označením  FFP1, FFP2, FFP3, nebo ekvivalentem podle americké normy NIOSHO s označením N95, N99, N100.

Respiratory chrání před různými typy škodlivyn

Masky a filtry

 • Polomasky a celoobličejové masky se zabudovaným nebo výměnným filtrem těsně přiléhají na obličej.
 • Stejně jako respirátory poskytují obousměrnou ochranu uživatele. 
 • Jejich výhodou je delší životnost a možnost dezinfekce běžnými prostředky (např. i mýdlem).  
 • Dělí se podle třídy ochrany filtrů na P1, P2 a P3,

Porovnání standardů

Standard respirátoru udává filtrační kapacitu (odstranění x % všech částic, které mají průměr větší než 0,3 mikronu)

 • FFP1 a P1  nejméně 80 %. Chrání proti nízké úrovni koncentrace jemného prachu a aerosolu na olejovém či vodním základě, která je obvyklá při ručním broušení a leštění, vrtání a řezání. Žluté označení 3M.

 • FFP2 a P2 – nejméně 94 %. Chrání proti střední úrovni koncentrace jemného prachu a aerosolu na olejovém či vodním základě, která je obvyklá při sádrování, cementování, broušení a při práci se dřevem. Modré označení 3M.

 • N95 – nejméně 95 %.

 • FFP3 a N99  nejméně 99 %. Chrání proti vyšší úrovni koncentrace jemného prachu a aerosolu na olejovém či vodním základě, která se vyskytuje při práci s nebezpečnými prášky ve farmaceutickém průmyslu nebo s biologickými činidly a vlákny. Ochrání před toxickým kouřem, radioaktivními částicemi, azbestem, viry a bakteriemi. Červené označení 3M.

 • P3  nejméně 99,95 %.

 • N100  nejméně 99,97 %.


Jak správně roušky a respirátory používat

Nestačí jen roušku či respirátor mít na obličeji, ale je důležité při jejich nošení dodržovat určité zásady

 • Roušky jsou většinou určeny pro jednorázové použití (textilní roušky se ale po sterilizaci dají opět použít). Musíte je pravidleně měnit, jinak ztrácejí ochranou funkci. To platí i pro respirátory s označením NR, zejména pokud se pohybujete na rizikových pracovištích (laboratoře, nemocnice apod.). Rozhodně se je nesnažte čistit nebo dokonce prát. Viry a bakterie z povrchu se tak mohou dostat dovnitř respirátoru. 

 • Respirátory označené písmenem  R, můžete použít i opakovaně v souladu s pokyny výrobce. 

 • Při výběru je důležíté zvolit správnou velikost. Většinou můžete vybírat z velikostí S, M nebo L.
 • ​Respirátor nepoužívejte v kuse déle než dvě hodiny. Po dvou hodinách ho sundejte a dejte si alespoň desetiminutovou přestávku.

Pravidla pro používání respirátorů:

 • Před nasazením respirátoru, si pořádně umyjte ruce

 • Nasaďte na ústa a nos a vytvarujte tak, aby respirátor dobře přiléhal k nosu a tvářím. Muži by měli být hladce oholeni, aby vousy nebránily v dobrém utěsnění respirátoru!

 • Zkontrolujte správné nasazení respirátoru tak, že zakryjete jeho přední část oběma rukama. Prudce vdechněte (respirátor s ventilkem) nebo prudce vydechněte (respirátor bez ventilku). Jestliže vzduch někde uniká, upravte buď svorku okolo nosu, nebo pásky na stranách hlavy.

 • V průběhu nošení se nedotýkejte respirátoru, a pokud se tak stane, umyjte si ruce mýdlem nebo antibakteriálním gelem.

 • Pokud si chcete respirátor sundat, snímejte ho odzadu.

 • Jednorázový respirátor vyhoďte, nesnažte se ho čistit. Čištěním můžete zanést viry a bakterie dovnitř respirátoru. 

 • Po sundání si opět důkladně umyjte ruce.

A nezapomeňte, že pro ucelenou ochranu před nákazou je vhodné spolu s respirátorem nosit i rukavice a ochranné brýle.