Zvýšili jsme bezpečnost v logistickém centru DHL

BezpečnostČistota
Zvýšili jsme bezpečnost v logistickém centru DHL

Pomohli jsme výrazně snížit počet poškozených stojin v logistickém centru DHL. Instalovali jsme pružnou ochranu regálových sloupků.

Výchozí situace


Součástí logistického centra DHL v Jirnech u Prahy je i evropský centrální sklad společnosti LEGO. V každé ze tří hal, které mají rozlohu přes 20 000 m2, se pohybuje až 200 kusů motorové manipulační techniky. Riziko, že dojde k poškození spodních částí regálových stojin – kvůli přímým a bočním nárazům nebo kvůli neopatrné manipulaci s paletami – je tu velmi vysoké. A právě na to jsme klienta upozornili po jedné z pravidelně prováděných kontrol areálu. 
 
Výměna každé poškozené stojny je nejen zbytečný výdaj, ale kvůli její výměně se musí zastavit i část provozu. A pro klienta pak byla ještě zásadnější bezpečnost zaměstnanců. Poškozená stojina může způsobit zřícení celého regálového systému a ohrozit zdraví i životy zaměstnanců.


Řešení

 
Klientovi jsme tedy doporučili instalovat ochrany stojin. Nejdříve jsme na jeden měsíc instalovali pružné chrániče na nejexponovanější místa, aby si mohli v DHL otestovat jejich funkčnost a efektivitu. Protože byl zákazník spokojený, ale celé řešení bylo finančně nákladné, připravili jsme pro něj plán. Díky němu se postupně, v rámci tří etap, instalují ochrany na ta nejvíce riziková místa a až poté na místa s nižší prioritou.
 
Instalace je jednoduchá, není při ní potřeba vrtat ani do regálu, ani do podlahy. Prvních 1 600 kusů si tedy klient instaloval sám. A my známe už i první výsledky: Zatímco v hale, kde jsou ochrany instalovány, museli vyměnit jen 20 kusů stojin, v hale bez chráničů to bylo 170 kusů.
 

A jak hodnotí spolupráci klient?

 
Jaroslav Werbynský,  H&S Representative, DHL Solutions k.s. – Jirny:
„Chrániče nemají ostré hrany, montáž je jednoduchá a pro provoz nízkozdvižných vozíků v regálových uličkách jsou naprosto dostačující. Při provozu retraků může dojít k poškození stojiny, nikdy ale nedošlo k totální destrukci. Spolupráce s HAPPY ENDem probíhala k naší spokojenosti a tyto ochrany plánujeme do dalších stávajících i nově budovaných skladů DHL Jirny.“