Buďte při značení potrubí světoví! Používejte značení podle normy ISO 20560.

BezpečnostLegislativa
Buďte při značení potrubí světoví! Používejte značení podle normy ISO 20560.

Chcete, aby byl váš provoz maximálně bezpečný? Zaměstnáváte mezinárodní pracovníky? Pak používejte značení potrubí podle normy ISO 20560. V čem je tak jedinečné?

V tomto článku se dozvíte:

 1. CO JE NORMA ISO 20560?
 2. SYSTÉM POTRUBNÍHO ZNAČENÍ PODROBNĚJI
 3. BAREVNÉ KÓDOVÁNÍ A VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY
 4. JAK JSOU ZNAČKY VELKÉ?
 5. KAM ZNAČENÍ NA POTRUBÍ UMÍSTIT?
 6. MATERIÁL A ODOLNOST ZNAČEK


CO JE NORMA ISO 20560?

Jedná se o mezinárodní normu značení potrubí, která sjednocuje různé národní normy, čímž vznikl jednoznačný systém identifikace skrytého a často nebezpečného obsahu potrubí v provozech. Jednoznačné standardizace se podařilo dosáhnout díky jednotnému používání mezinárodních symbolů podle globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek – GHS/CLP – a díky uplatnění normy ISO 7010, na základě které se začaly jednotně používat bezpečnostní barvy a značky. Na první pohled je tak pomocí značení podle ISO 20560 jasné, jaký je v potrubí obsah a jaké nebezpečí hrozí v případě poškození potrubí nebo úniku látek v něm proudících.

 


SYSTÉM POTRUBNÍHO ZNAČENÍ PODROBNĚJI

Značení potrubí podle normy ISO 20560 se skládá ze čtyř, případně pěti částí. Jsou to:

 1. Barva, která identifikuje obsah potrubí.
 2. Název obsahu potrubí, který může být textový nebo v podobě chemického vzorce.
 3. Šipka, která slouží jako ukazatel směru toku.
 4. Výstražné značky podle ISO 7010, nebo piktogramy podle GHS/CLP, případně obojí.
 5. Upřesňující informace o obsahu potrubí, například tlak, teplota, rychlost proudění nebo jiné volitelné údaje.

Pět částí značení potrubí podle normy ISO 20560


BAREVNÉ KÓDOVÁNÍ A VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY

Značení obsahuje běžné (základní) identifikační barvy a v případě nebezpečných látek bezpečnostní žlutou barvu.

Barevné kódování

V členských státech EU musíme nebezpečné látky označovat odpovídajícími symboly GHS. O případné hrozbě nebezpečí informujeme také pomocí výstražných symbolů podle normy ISO 7010. Všechny tyto symboly by měly být na značkách pohromadě na jedné straně a na žlutém pozadí.

Symboly GHS a výstražné symboly podle ISO 7010

Potrubní značení podle normy ISO 20560 pak vypadá například takto:

Příklad potrubního značení


JAK JSOU ZNAČKY VELKÉ?

Minimální velikost značek závisí na průměru daného potrubí a požadavku na délku základní identifikační barvy.

Délka základní identifikační barvy značek dostupných na našem e-shopu:

 • min. 150 mm pro potrubí o průměru do 50 mm
 • min. 250 mm pro potrubí o průměru do 100 mm

Další pokyny pak určují minimální výšku písmene a šipky, minimální velikost symbolu atd.


KAM ZNAČENÍ NA POTRUBÍ UMÍSTIT?

Značení byste měli umístit na začátek a konec potrubí, u každého rozdělení potrubí, u ventilů a šoupátek. Pokud potrubí prochází stěnou, pak byste ho měli označit na obou stranách. Jestliže je potrubí dlouhé, nezapomeňte značení zopakovat po každých 10–15 metrech. A pokud je potrubí viditelné z obou stran, musíte ho z obou stran také označit.

Kam nalepit potrubní značení?


MATERIÁL A ODOLNOST ZNAČEK

Standardní značky jsou z nelaminované vinylové fólie s tepelnou odolností od −54 do 107 °C. S ohledem na jejich životnost doporučujeme tyto značky používat uvnitř objektů. Tak vám vydrží 5 let a déle.

Vně objektů pak můžete bez obav používat značky z vinylové fólie s ochrannou laminací a tepelnou odolností rovněž od −54 do 107 °C. Díky ochranné laminaci mají tyto značky vyšší mechanickou i chemickou odolnost a jsou stálobarevnější neboli UV stabilní.

 

Označit potrubí obsahující nebezpečné látky je pro členské státy EU legislativní povinnost. Směrnice Rady 92/58/EHS mj. stanovuje: „Nádoby používané při práci s nebezpečnými látkami nebo přípravky vymezenými ve směrnicích 67/548/EHS a 88/379/EHS, nádoby používané pro skladování těchto nebezpečných látek nebo přípravků a viditelné potrubí obsahující nebo přepravující nebezpečné látky nebo přípravky musí být označeny štítkem (piktogramem nebo symbolem na barevném pozadí) v souladu s touto směrnicí.“ Mezi látky, na které se směrnice vztahuje, patří látky výbušné, oxidující, hořlavé, toxické, zdraví škodlivé, žíravé a dráždivé.

 

AKCE

EUSORB – komplexní systémové řešení úklidu, čistoty a hygieny