Chcete-li ušetřit, vsaďte na prevenci

Bezpečnost
Chcete-li ušetřit, vsaďte na prevenci

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) spustilo ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce (VÚBP) a Českomoravskou konfederací odborových svazů 20. května 2020 kampaň, kterou chce podpořit BOZP. Kampaň se jmenuje CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI. Jak už název napovídá, cílem kampaně je zaměstnavatelům ukázat, že investovat do preventivních opatření k předcházení rizikům na pracovišti se vždycky vyplácí.

Kdo je cílovou skupinou a jak na ni?

Cílovou skupinou jsou především ti zaměstnavatelé, kteří do BOZP nechtějí investovat, protože to stále považují za zbytečné. Často argumentují tím, že pravděpodobnost vážného nebo smrtelného zranění na jejich pracovišti je naprosto minimální. Jak se je MPSV bude snažit přesvědčit, že to tak rozhodně není? Žádnou teorií, ale skutečnými příběhy z praxe. MPSV vybralo pět vážných nebo smrtelných pracovních úrazů a VÚBP je graficky zpracovalo. Vznikl tak jedinečný edukační materiál s minimem textu, ale s o to výstižnějším poučením. Vždy se jedná o krátký popis události a následné vyčíslení vzniklých nákladů pro zaměstnavatele.


První příběh

Smrtelné zranění při propadnutí střechou


Další příběhy

Všech pět příběhů bude MPSV postupně publikovat až do září 2020, a to vždycky 20. daného měsíce. V říjnu, listopadu a prosinci si příběhy zopakujeme a shrneme. Kampaň tedy poběží až do konce tohoto roku.


Co na to HAPPY END?

HAPPY END jakožto specialista na bezpečnost, čistotu a ekologii provozu tuto kampaň kvituje. Budeme ji sledovat a na svém blogu každý měsíc uvedeme nově publikovaný příběh. Sami se už dlouho věnujeme školení v oblasti BOZP a děláme to moderní formou. Například 23. června 2020 pořádáme seminář SAFETY LEADERSHIP zaměřený na kulturu bezpečnosti, který je určený pro vrcholové manažery a manažery HSE (BOZP). To už je ale námět na jiný článek.


Ochrana zdraví

Ochranné zábrany

Podlahové značení

AKCE