Kanalizační filtry

Kanalizační filtry jsou důležitým pomocným zařízením pro ochranu povrchových vod. Při výrobě, skladování a dopravě mohou vznikat odpadní vody s obsahem ropných látek, které by mohly znehodnotit kvalitu povrchových vod a snížit účinnost biologických čistíren odpadních vod. Při vypouštění odpadů do veřejné kanalizace je nutné dodržet smluvní limity obsahu ropných látek a při vypouštění přímo do povrchových vod je nutné ropné látky odstranit, jinak by mohlo dojít k vážnému poškození životního prostředí. K čištění odpadních vod se doposud používají energeticky a provozně nákladná zařízení. Kanalizační filtry vyvinuté maďarskou firmou BÁRCZY jsou jednoduché, lehce se instalují a při odlučování ropných látek z vody se obejdou bez dalších chemických přípravků. Tyto výrobky právem získaly na mnoha výstavách vyznamenání a označení EKOLOGICKÝ VÝROBEK.

Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.