Ochrana sluchu

Nadměrný hluk je nedílnou součástí mnoha výrobních procesů a působí škodlivě na zdraví pracovníků. K poškození citlivých sluchových buněk dochází nejenom dlouhodobým pobytem v hlučném prostředí, ale také tehdy, kdy dochází k i krátkodobému vystavení nadměrnému hluku. Do jisté míry lze hluk přirovnat k radiaci: lidské ucho může zvládnout jen určitou dávku „ozáření“. Míra škodlivosti hluku závisí na délce pobytu v hlučném prostředí a jeho intenzitě. Již pouhých 5 minut bez prostředků ochrany sluchu během osmihodinové pracovní doby může způsobit trvalé poškození nebo snížení citlivosti sluchu. Proto je velmi důležité používat po celou dobu zvýšeného hluku kvalitní chrániče sluchu.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část druhá, § 10 uvádí: „Pokud překračuje ekvivalentní hladina hluku A přípustný expoziční limit 80 dB, nebo je průměrná hodnota špičkového akustického tlaku C větší než 112 Pa, musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně sluchu, účinné v oblasti kmitočtu daného hluku.“ „Jestliže je překročen přípustný expoziční limit 85 dB, respektive nejvyšší přípustná hodnota akustického tlaku 200 Pa, musí zaměstnavatel zajistit, aby osobní ochranné pracovní prostředky zaměstnanci používali.“

To, zda je na vašem pracovišti větší hluk než 85 dB, snadno zjistíte pomocí indikátoru hluku NI-100. Váš sluch pak ochráníte kvalitními chrániči sluchu firmy 3M Peltor, které umožňují pohodlné nošení na pracovišti po celou pracovní dobu.

Dbejte na Vaši bezpečnost a zdraví!

Vašim požadavkům nevyhovuje žádné zboží. Zkuste prosím pozměnit svůj výběr.