Cena
Štítky
Typ náplně
Pro počet lidí
Značka

Stanice první pomoci

Stanice první pomoci CEDERROTH mají řešení, která laikovi umožní poskytnout první pomoc, i když nebyl vyškolen. S inovativní řadou stanic první pomoci CEDERROTH má každé pracoviště vlastní malou pohotovostní službu podle svých individuálních potřeb, takže jsou na nehodu plně připraveni.