Cena
Barva
Materiál

Monitoring hluku

Přístroj pro monitoring úrovně hluku v průmyslových provozech je užitečným nástrojem pro předcházení poškození sluchu vlivem zatížení hlukem na pracovišti.

Lidské ucho standardně vydrží bez poškození hluk na úrovni 85 dB. Pokud je ale lidské ucho vystaveno dlouhotrvajícímu hluku vyššímu než 85 dB, je nutné používat vhodné ochranné prostředky.

Monitory úrovně hluku určují, kde a kdy je vhodné použít osobní ochranné prostředky. Přístroj lze přednastavit na 16 různých hlukových limitů. Použití monitoru hluku je velmi jednoduché.

Ochrana sluchu na pracovišti se řídí nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochranné zdraví před nepříznivými účinky hlluku a vibrací. 

Hygienické limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb.

  • 50 dB - při ustáleném proměnném hluku při práci, která je náročná na pozornost a soustředění a pro pracoviště určená pro tvůrčí práci
  • 70 dB - při ustáleném proměnném hluku při práck ve výrobě, skladování a na stavbách