Ochrana zdraví

Včasné ošetření zraněného člověka může zachránit nejen jeho život, ale může také zamezit možným zdravotním následkům. Ochranu zdraví na pracovišti není dobré podceňovat, a to z mnoha důvodů:

1. Bezpečnost

  • Bezpečnost je jednou ze základních podmínek na pracovišti.

  • Zodpovědný přístup v ochraně zdraví přispěje ke klidu nejen vedoucích, ale i samotných pracovníků.

2. Právní předpisy

  • Dle zákoníku práce platí povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci a vztahuje se na všechny osoby, které se s jeho vědomím na pracovišti zdržují. Více informací k související legislativě najdete zde.

3. Úspora peněz

  • Při časném a správném ošetření se předchází horším zraněním. Zaměstnanci tedy nejsou dlouhou dobu v pracovní neschopnosti a zaměstnavatel nepřichází zbytečně o peníze.

  • Pracoviště zařízené dle právních předpisů nemůže být u případného soudu z tohoto důvodu napadnutelné.

 

Jakými způsoby můžeme na pracovišti chránit zdraví?

Lékárničky – zaměstnavatel má ze zákona povinnost umístit na pracovišti lékárničky. Včasné ošetření může předejít zdravotním komplikacím nebo také infekcím. Nabízíme lékárničky nástěnné i přenosné v podobě mobilního kufříku.

Výplachy očí – včasné ošetření roztoky na výplach očí může zachránit i zrak. Pro výplach běžným znečištěním jsou vhodné fyziologické roztoky. Při zásahu kyselinami a zásadami zvolte neutralizační roztoky, které rychle navracejí přirozené pH oka.

Detektory návykových látek – na pracovišti je zakázáno požívat alkoholické a jiné návykové látky. Zároveň je zakázáno vstupovat na pracoviště nebo k výkonu práce pod jejich vlivem. Detektory riziko pro zaměstnavatele ze strany zaměstnanců odhalí a díky vyměnitelnému náustku jsou opakovaně použitelné.

Zdravotní pomůcky – slouží pro fixaci a bezpečný přesun zraněných osob.

Zásobníky náplastí – pro ošetření oděrek a drobných ran, které jsou při manuální práci velmi časté. 

Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.