Bezpečnost práce na českých pracovištích v prvním pololetí roku 2017


 

Většina dnešních zaměstnavatelů bere starost o vytváření bezpečných pracovních podmínek velmi vážně. Přesto výsledky kontrol Státního úřadu inspekce práce za první pololetí roku 2017 dokládají, že se v této oblasti rizika někdy podceňují.

Bezpečnost práce na českých pracovištích v prvním pololetí roku 2017 dle kontrol Státního úřadu inspekce práce

 

Dobře zabezpečené pracoviště chrání životy a zdraví zaměstnanců. Také šetří Váš čas, peníze a zvyšuje produktivitu celého provozu.

 

Postup, jak zlepšit bezpečnost na pracovišti a hodnota BOZP v praxi

 

 

Jsme připraveni Vám nabídnout odbornou konzultaci a potřebné vybavení pro všechny nepředvídané okolnosti. Produktoví specialisté společnosti HAPPY END Vám rádi pomohou nejen s výběrem vhodného vybavení, ale také s návrhem řešení, které bude plně vyhovovat legislativním požadavkům a Vašim konkrétním potřebám.

 

Havarijní soupravy Zábrany a nárazníky Podlahové značky Bezpečnostní značky Lékárničky

 


Havarijní soupravyHavarijní soupravy jsou neocenitelným pomocníkem ve chvíli, kdy dojde k nějaké provozní nehodě. Obsahují ochranné pomůcky, kvalitní sorpční prostředky a veškeré vybavení, které umožní rychlý a bezpečný zásah. Jsou sestaveny podle typu provozů a individuálních potřeb zákazníků. Splňují zákonné požadavky, které jsou stanoveny v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví zaměstnanců.

§ Důležitá legislativa:

Směrnice 2000/60/ES o ochraně vody a nakládání s vodními zdroji
Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Vodní zákon č. 254/2001 Sb.
Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 175/2011 Sb., o náležitostech při nakládání se závažnými látkami a náležitostech havarijního plánu

 

Zábrany a nárazníky

Ochranné profily, nárazníky a zábrany jsou určeny nejen k ochraně výrobních strojů, skladovaného zboží, manipulační techniky, ale hlavně zaměstnanců, kteří se v daném prostoru pohybují. 

§ Důležitá legislativa:

Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředky
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technického zářízení, přístrojů a nářadí
ČSN 26 9030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování
ČSN 74 3305 ochranná zábradlí

 

 

Podlahové značení a páskyPodlahové značení a protiskluzové prostředky zajišťují snadný a bezpečný pohyb zaměstnanců zejména tam, kde se lidé mohou dostat do kolize s technikou - výrobní haly, skladovací prostory apod. Zároveň je ideální, když má značení protiskluzovou úpravu, aby na rizikových místech pomáhalo předcházet úrazům v důsledku pádu.

§ Důležitá legislativa:

Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředky

 

 

 

Bezpečnostní značkyBezpečnostní značení pomáhá v prostorové navigaci, informuje o důležitých místech, únikových cestách a nouzových východech i důležitém vybavení. Patří mezi ně také zákazové, příkazové a výstražné značky, které zajišťují, aby zaměstnanci věděli, jak se v příslušném prostoru chovat a co jim popřípadě hrozí. 

§ Důležitá legislativa:

Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředky
Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
ČSN ISO 17398 – požadavek na fotoluminiscenční značení

 

 

LékárničkyLékárničky umožňují včasný a pohotový zákrok, který může výrazně minimalizovat následky zranění. Nicméně velmi záleží na počtu lékárniček, jejich umístění, způsobu použití (mobilní nebo fixní) a obsahu. Jejich náplň by měla být tvořena na základě dlouhodobého sledování rizik podle druhu pracoviště a konzultována s vhodným lékařem.

§ Důležitá legislativa:

Směrnice Rady EU č. 89/654/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti
Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

 

 

 

Poradenství pro vybavení pracoviště ke splnění BOZP na pracovišti

Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.