5 otázek k bezpečnějším skladům


Jak předcházet zbytečným nehodám ve skladech a minimalizovat střety s vysokozdvižnými vozíky (dále jen VZV)? Otázky týkající se bezpečného skladování jsme položili dvěma expertům BOZP a seřadili jsme pro vás ta nejdůležitější fakta, díky kterým může být váš sklad ještě bezpečnější.

CO NA TO EXPERT:

„Ačkoli se statistická data vztažená vysloveně ke skladům nevyhotovují, z pracovní úrazovosti, jak je strukturálně nastavena, lze vyčíst, že jednoznačně nejzávažnějšími úrazy, často smrtelnými, jsou střety s VZV či v důsledku jeho převržení. Příčin je mnoho a vyplývají z nekázně pracovníků. Například z nepřipoutání řidiče VZV bezpečnostním pásem a jeho zavalení při převržení vozíku nebo z nepozornosti a neopatrnosti, např. najetím vozíku na nerovnost povrchu nebo střetem s osobou. “

Ing. Jiří Tilhon, vědecký pracovník VÚBP, Profesionál BOZP 2013, přispěvatel serveru BOZPinfo.cz a jiných odborných médií

CO NA TO EXPERT:

„Tak to v žádném případě! Každou nehodu je nutné řádně vyšetřit, všechny zúčastněné osoby podrobit testu na alkohol a návykové látky. V případě pozitivních zjištění dále postupovat v souladu s platnou legislativou. Snaha zaměstnavatele nehodu zamaskovat může zaměstnancům dávat jakousi mylnou představu, že se takto bude postupovat ve všech následujících případech, a tudíž není jejich povinností majetek zaměstnavatele chránit a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dodržovat. Situace se tak lehce stane nezvladatelnou. Každá snaha o zjednání nápravy bude zaměstnavatele stát mnoho fyzických i psychických sil a hlavně vynaložené nemalé nanční prostředky. Pokud by zaměstnavatel ztratil nad BOZP kontrolu, je nasnadě, že to reálně ohrozí jeho existenci.

Pavel Svoboda, nezávislý BOZP poradce

CO NA TO EXPERT:

„Na značení rozhodně nešetřit. Praxe nám dokázala, že laciné materiály nemají vlastnosti, které bychom požadovali, navíc nemají životnost, kterou potřebujeme. Výměna nefunkčních, popř. poškozených značení, nás posléze zatěžuje nejen nančně, ale i časověPrůmysl se rozvíjí vysokým tempem, obdobně to platí i o materiálech, které jsou využívány pro výrobu bezpečnostních značení. Život mě naučil, že není účelné materiály a výrobky studovat, ale je rozumnější čas a energii věnovat výběru spolehlivého dodavatele – odborníka, který preferuje kvalitu, je ochotný poradit a jde mu hlavně o spokojenost zákazníka.“

Pavel Svoboda, nezávislý BOZP poradce

CO NA TO EXPERT:

„Hlavně chci zdůraznit, že bezpečnost práce je o prevenci. Bezpečnost práce musí preventivně řešit možné problémy. Jejich označení nestačí. Nejlepší je nebezpečná místa odstranit. Předejde se tak zbytečným ztrátám na životě a zdraví lidí. Zvýší se efektivita práce, protože se nebude řešit případné zastavení prací, výpadek pracovníka, zaučování náhradního pracovníka, přeřazení zkušeného pracovníka na jinou práci v důsledku následků úrazu a jiné starosti, které vůbec nemusí nastat, jako např. činnost okolo vyšetření a objasnění nehod či dokonce jejich soudní dořešení. Proto je prevence ve výsledku levnější!“ 

Ing. Jiří Tilhon, vědecký pracovník VÚBP, Profesionál BOZP 2013, přispěvatel serveru BOZPinfo.cz a jiných odborných médií

 

Obchodní akce určené pro sklady, logistická centra a provozy

Komplexně vybavte a zabezpečte své sklady a získejte chytrý telefon iPohne 7 128GB nebo Samsung Galaxy S8 64 GB ZDARMA.

Nakupte tři pružné ochrany skladových regálů a čtvrtou od nás máte ZDARMA.

Obě akce lze vzájemně kombinovat a pro velký úspěch byly prodlouženy až do 31. 12. 2017.

 

Legislativa

Ochranné zábrany a nárazníky pomáhají naplňovat související legislativní požadavky:

  • Zákoník práce č. 262/2006 Sb. – hlava I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci: § 101 a § 102
  • Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – hlava I Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizace práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky: § 2–5
  • Nařízení vlády (NV) č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředky – § 3, příloha NV Nařízení vlády (NV) č. 378/2001 Sb., které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technického zařízení, přístrojů a nářadí – § 3, příloha NV
  • ČSN 26 9030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování
  • ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.