Cena
Druh sorpce
Sorpční kapacita
l

S kanalizační ucpávkou