Cena
Třída ochrany
Barva
Materiál
Velikost

Osobní ochranné pomůcky

Nabízíme Vám kvalitní ochranné prostředky pro použití při likvidaci havárií spojených s úniky nebezpečných kapalin, z nichž některé mohou tvořit také nebezpečné výpary a zplodiny. S těmito výrobky ochráníte své zdraví ve styku s běžnými chemikáliemi a prachem.