Cena
Druh sorpce
Sorpční kapacita
l

Bez kanalizační ucpávky